Postet av Elise

Grønt gras gir hvit melk

NMBU er med på å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i våre kjente husdyr ku og/eller hest.

Elever som deltar får en innføring i arbeid og relevant forskning innenfor fagområdet og får økt kjennskap til kuas fordøyelsessystem, samt transport og omsetning av næringsstoffer.

Elevene får undersøke prøver fra vomma på kyr og studere drøvtyggerens mikroorganismer i mikroskop. Forskning rundt husdyrdrift og ulike typer for knyttes opp mot globale miljøspørsmål og analyseres i forhold til klimautfordringer og eventuelle klimatiltak.

Mer om Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU her:

http://www.umb.no/iha/artikkel/fistelkuene-med-hull-i-magen

Alle videregående klasser som booker undervisning via oss, får også en orientering om de ulike studietilbudene man kan velge ved NMBU av dyktige ambassadørstudenter som også svarer på spørsmål om det generelle studielivet ved NMBU.

Fag: Biologi 1, Biologi 2 og Naturfag

Tilbudet er forankret i følgende kompetansemål:

Biologi1,

Funksjon og tilpassing

 • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår

Biologi 2,

Den unge biologen

 • diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
 • drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap

Antall: 15 elever

Tid: 90 min

Pris: Gratis

Skole-booking

Skjema for å booke skoletilbud
 • Hvilket klassetrinn ønsker å komme på besøk?
 • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 1000.
 • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 100.
 • Her kan du angi hvilken tilbud du ønsker
 • Har dere behov for ekstra tilrettelegging? Har dere med rullestolbrukere eller andre opplysninger vi bør vite om for å lage et best mulig besøk for dere.
 • Hvilken dato ønsker dere å besøke oss?
 • :
 • Skal dere være på Vitenparken i løpet av lunsjen vil vi gjerne vite om dere trenger rom for å spise matpakke, eller om dere ønsker å kjøpe mat i vår kafé. Vi har rimelige tilbud til skoleklasser.