Postet av Elise

Innovasjonsutfordring med LittleBits

Barns evne til å tenke nytt er nøkkelen i å skape fremtidens løsninger. Via dette undervisningsopplegget utfordres elevene til aktivt å gjennomgå noen av de sentrale fasene i en forenklet innovasjonsprosess.

Elevene deles inn i grupper på to og to og bygger prototyper ved bruk av elektroniske byggemodularer kalt littleBits.

Elevene kobler lysdioder, motorer, trykksensorer og lydgeneratorer sammen og lager fantastiske oppfinnelser. Til slutt presenteres oppfinnelsen for resten av klassen.

https://www.youtube.com/watch?v=YUUsJSDa7PE

Tilbudet er forankret i kompetansemål for naturfag 4. trinn, Teknologi og design:

   planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere

prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner

Antall: 30 elever

Tid: 90 min

Pris: Tilbudet er dekket for alle elever i 4.trinn Ås kommune

Skole-booking

Skjema for å booke skoletilbud
  • Hvilket klassetrinn ønsker å komme på besøk?
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 1000.
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 100.
  • Her kan du angi hvilken tilbud du ønsker
  • Har dere behov for ekstra tilrettelegging? Har dere med rullestolbrukere eller andre opplysninger vi bør vite om for å lage et best mulig besøk for dere.
  • Hvilken dato ønsker dere å besøke oss?
  • :
  • Skal dere være på Vitenparken i løpet av lunsjen vil vi gjerne vite om dere trenger rom for å spise matpakke, eller om dere ønsker å kjøpe mat i vår kafé. Vi har rimelige tilbud til skoleklasser.