Postet av Elise

Klimaspillet

Bli med å bygge vindmøller, diskutere som politikere, gjøre beregninger som økonomer og dekke en sak som en journalist ville gjort.

Bli med å se at vi trenger økonomer, politikere, ingeniører, journalister, designere og arkitekter for å løse klimakrisen. Klimaspillet er et faglig konsept utviklet av to sivilingeniørstudenter ved NMBU. Klimaspillet dekker flere kompetansemål i lærerplanen både i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Det er et undervisningsopplegg med interaktive rollespilloppgaver og undervisning. Scenarioet tar utgangspunkt i en reell problemstilling der vindmøllebygging er nøkkeltemaet.

Fag: Tverrfaglig med fokus på naturfag, samfunnsfag og matematikk

Tilbudet er forankret i følgende kompetansemål:

Naturfag

  • Drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Samfunnsfag

  • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagomgrep

Antall: 30 elever

Tid: 180 min

Pris: Gratis – dekket av NMBU

Skole-booking

Skjema for å booke skoletilbud
  • Hvilket klassetrinn ønsker å komme på besøk?
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 1000.
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 100.
  • Her kan du angi hvilken tilbud du ønsker
  • Har dere behov for ekstra tilrettelegging? Har dere med rullestolbrukere eller andre opplysninger vi bør vite om for å lage et best mulig besøk for dere.
  • Hvilken dato ønsker dere å besøke oss?
  • :
  • Skal dere være på Vitenparken i løpet av lunsjen vil vi gjerne vite om dere trenger rom for å spise matpakke, eller om dere ønsker å kjøpe mat i vår kafé. Vi har rimelige tilbud til skoleklasser.