Postet av Elise

Filmkveld: Dyrehelse

En sentral oppgave i utviklingen av norsk landbruk etter andre verdenskrig var å sikre en god dyrehelse. Hva kan vi lære av det arbeidet som den gang ble gjort for å sikre dyrehelsa? Bli med på filmkveld der vi retter søkelyset mot dagens utfordringer i sikring av en god norsk dyrehelse, torsdag 19. oktober kl 19.00.

Gratis adgang for medlemmer av Norsk Veterinærmedisinsk Selskap og Vitenparkens Venner. Adgang kr 50 for andre.

KJØP BILLETTER HER

Program

19.00. Introduksjon ved møteleder Per Harald Grue, tidligere departementsråd
19.10. Visning av filmen «På vakt mot smitte» (16 minutter)
19.25. Eivind Liven kommenterer filmen og setter den inn i en historisk sammenheng
19.40. Visning av filmen «Innvortes snyltere på småfe» (20 minutter). Filmen introduseres, og kommenteres i etterkant, av Harald Fjøsne. Han var en av ressurspersonene bak filmen

Kl 20.05. Kaffepause

Kl 20.15. Dagens utfordringer i sikring av en fortsatt god husdyrhelse i Norge. Temaet belyses av fagsjef – beredskap Synnøve Vatn fra Animalia  og  direktør Karen Johanne Baalsrud fra Mattilsynet
Kl 20.35. Panelsamtale med  diskusjon og spørsmål, og kanskje noen svar,  knyttet til de utfordringer vi står overfor i dag i å sikre vår husdyrhelse. Hva er nytt, og hva kan vi lære av historien? Per Harald Grue leder diskusjonen.
Kl 21.15. Filmkvelden avsluttes

 

Bakgrunn

Fram til andre verdenskrig hadde vi hatt store problemer med alvorlige husdyrsykdommer i norsk landbruk med store dyrelidelser og store økonomiske tap for næring og samfunn. Det handlet også om folks helse. Disse problemene ble møtt med oppbygging av et effektivt veterinærvesen og strenge offentlige tiltak for å bekjempe og forebygge sykdommer. Fram til andre verdenskrig hadde vi hatt store problemer med alvorlige husdyrsykdommer i norsk landbruk med store dyrelidelser og store økonomiske tap for næring og samfunn. Det handlet også om folks helse. Disse problemene ble møtt med oppbygging av et effektivt veterinærvesen og strenge offentlige tiltak for å bekjempe og forebygge sykdommer. På 1960-tallet var situasjonen vesentlig forbedret. Samtidig var myndigheter og næring opptatt av en god beredskap for å hindre nye utbrudd og forbedre situasjonen på områder der vi fortsatt hadde betydelige utfordringer. Effektiv og kunnskapsbasert informasjon ut til bønder, landbruksskoleelever, 4H-klubber og allmenhet for øvrig ble sett på som et sentralt virkemiddel. På denne filmkvelden viser vi to filmer som på 1960-tallet ble laget av Landbruksdepartementets film- og billedkontor.  Det var Veterinærmedisinsk filmutvalg og Husdyrbrukets filmutvalg som hadde det faglige ansvar for filmene. Landets fremste ekspertise på husdyrsykdommer skrev manus for filmene og deltok i arbeidet med produksjonen.  Filmene gir et interessant tidsbilde.

Arrangører: Vitenparken, Norsk Veterinærmedisinsk Selskap og Vitenparkens Venner ved Tidligere departementsråd Per Harald Grue og tidligere veterinærdirektør Eivind Liven.