Postet av Elise

Landbruksdebatt

Er vi på rett vei med landbruket, eller trenger vi en ny retning? Hva slags landbruk vi ønsker vi i Norge, og bør øke vår reelle selvforsyning? Velkommen til debatt om utfordringene landbruket står overfor, og lansering av Alliansen Ny Landbrukspolitikk sin rapport Den Alternative Landbruksmelding, torsdag 11. mai kl 18.00 på Vitenparken Campus Ås.

Program

Kort Innledning av fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk ved Kathrine Kinn

Debatt med:

  • Espen Løkeland-Stai, Journalist og medforfatter av boka «En nasjon av kjøtthuer»
  • Elin Bergerud, Sentralstyremeldem i Norsk Bonde og Småbrukarlag
  • Kjersti Helgeland, daglig leder ved Dysterjordet Andelslandbruk
  • Arne Grønlund, Seniorforsker ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
  • Torgeir Knag Fylkesnes, Næringskomiteen på Stortinget

Som et motsvar på Regjeringens Jordbruksmelding og i et forsøk på å dreie jordbrukspolitikken i en mer bærekraftig retning har Alliansen Ny Landbrukspolitikk (ANL) skrevet en alternativ landbruksmelding. Det er mulig å lese den alternative landbruksmeldinga her. Næringskomiteen på stortinget kom i begynnelsen av april med sin innstilling frem mot jordbruksforhandlingene som pågår nå.

KJØP AV MIDDAG I VITENPARKEN KAFE GIR GRATIS INNGANG.

Inngang:
Barn 60,-
Student 90,-
Voksen 110,-

KJØP BILLETT

———

Alliansen Ny landbrukspolitikk er et samarbeid mellom Natur og Ungdom, Spire, Norges Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Biologisk-dynamisk forening, Oikos og Attac Norge.