Postet av dekode 03. 04. 13

Vi planlegger spennende arrangementer.

Vi er i en omstillingsfase og legger fortløpende spennende planer.
Det er all grunn til å følge godt med.