Postet av Elise

Landbrukshistorisk filmkveld

Egil Øyjords forsøkssåmaskiner revolusjonerte planteforskningen. Velkommen til landbrukshistorisk filmkveld og foredrag torsdag 2. mars.

Program

Kl 19.00. Introduksjon
Professor Egil Øyjord introduseres i samtale med programleder Per Harald Grue der han forteller om sin bakgrunn og arbeid på daværende Landbruksteknisk Institutt med utvikling av forsøksutstyr i jordbruket. Filmen introduseres.

Kl 19.10 Filmvisning
Film basert på materiale om bruk av Egil Øyjords forsøkssåmaskiner nasjonalt og internasjonalt fra 1960-2000.

Kl 19.40 Oppfølgingssamtale
Samtale om Egil Øyjords arbeid med å effektivisere og forbedre planteforskningen gjennom bruk av forsøkssåmaskiner nasjonalt og internasjonalt.

Kl 20.00 Demonstrasjon
Professor Egil Øyjord og fagkoordinator Einar Strand demonstrerer et utvalg av  såmaskiner. Såmaskinene ble  i sin tid utviklet av professor Erling Strand og professor Egil Øyjord, og tilhører NMBUs vitenskapshistoriske samlinger.

Kl 20.30 Forsøkssåmaskinenes betydning for profilering av Campus Ås og NMBU nasjonalt og internasjonalt

Korte innlegg av:

  • Foredler hvete Jon Arne Dieseth, Graminor
  • Fagkoordinator Einar Strand, Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO
  • Seniorrådgiver Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgivning

Kl 21.00 Avslutning

 

Om Egil Øyjord
Egil Øyjord ble født 31. august 1928 i Rana og var professor ved NLH (nå NMBU).  I 1964 grunnla han International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE), hvor han var president i 36 år, hvor han jobbet med å informere agronomer og planteforedlere om nye maskiner, utstyr og instrumenter for å øke kapasiteten og nøyaktigheten i forsøksarbeidet. 

Det er gratis adgang for medlemmer i Vitenparkens Venner, og 60 kr i adgang for de som ikke er medlemmer.

 

KJØP BILLETT

Bli medlem i Vitenparkens Venner HER .

Arrangementet er et samarbeid mellom Vitenparkens Venner og Vitenparken