Postet av Elise

VitenShow

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

Vitenparken tilbyr 2 forskjellige temaer i sine vitenshow:

1- Hva skjer når noe blir ekstremt kaldt?

Dette vitenshowet tar for seg hva som skjer med gjenstander og stoffer når man får de skikkelig kalde. Kan noe være flytende selv om det er -200 grader kaldt?

Forankring i rammeplan for barnehager:

  • Når vitenshowet holdes for barnehager vil det være mer rom for undring, hypoteser og samtaler om hva som skjer. I tillegg er showet et innskudd for barns behov for sterke stimuli og utfordringer, barna får oppgaver de må gjennomføre under showet!

Forankres i læremål etter 7. trinn naturfag:

  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
  • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

Forankres i læremål etter 10. trinn naturfag:

  • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

 

2- Rare kjemiske reaksjoner, hvordan fungerer de?

Dette vitenshowet handler om kjemiske reaksjoner og hvordan man kan kjenne disse igjen. Er alle forandringer når man blander noe tegn på en kjemisk reaksjon?

Forankring i rammeplan for barnehager:

  • Når vitenshowet holdes for barnehager vil det være mer rom for undring, hypoteser og samtaler om hva som skjer. I tillegg er showet et innskudd for barns behov for sterke stimuli og utfordringer, barna får oppgaver de må gjennomføre under showet!

Forankres i læremål etter 7. trinn naturfag:

  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
  • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

Forankres i læremål etter 10. trinn naturfag:

  • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
  • undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder

 

Målgruppe: Grunnskole og videregående, nivået på vitenshowene kan justeres slik at forklaringer og vanskelighetsgrad justeres i forhold til trinn.

Antall: 30 – 250 elever. Vanligvis holdes Vitenshow i auditoriumet som har plass til 50. Men hallen kan bookes om det er ønske om større arrangement.

Varighet: 40-50 minutter.

Pris: 50 kr per elev.