Postet av Elise

VitenSmak

Vitensmak – sansene settes på prøve! Hva er smak? Og hvilke sanser bruker man når man spiser? I dette undervisningsopplegget vil elevene sett ord på hvilke sanser man bruker for å smake mat. Dette bruker de i utforskningen av forskjellige matopplevelser. Har syn og lukt noe å si på hvordan ting smaker? Smaker alt slik du tror?

Elevene vil beskrive og sette ord på sine egne opplevelser, og dele de med andre. De vil også bli kjent med hypoteser og hvordan de bruker dette i smaksopplevelsene de får. Elevene vil også teste ut noen spesielle måter å lage mat på i matlaboratoriet.

Tilbudet er forankret i kompetansemål for mat og helse og naturfag:

  • Undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevelser
  • Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert.

Målgruppe: Grunnskole

Antall: 18

Varighet: 60 minutter

Pris: 50 kr per elev