Er du en leken pedagog som vil inspirere talentene som trengs i fremtidens bærekraftige næringsliv?

Næringslivet skal transformere seg for å bidra til de globale bærekraftsmålene. Samtidig pågår det en digital revolusjon som endrer både måten vi jobber og måten vi lærer.  Dette åpner en verden av spennende muligheter for kreative og digitale pedagoger. Vitenparken søker etter to pedagoger som ønsker å bidra til å inspirere og ruste ungdom og barn til å delta i, og utvikle fremtidens bærekraftige næringsliv som skal løse globale utfordringer.

Vi videreutvikler våre pedagogiske tilbud slik at de tar høyde for hvordan vi lærer på forskjellige måter og hvordan vi reflekterer over egen læring. Hvordan kan vi utvikle og bruke digitale læremidler og virkemidler for å engasjere barn og unge i bærekraft. Dette er et nytt felt hvor vi søker etter deg som vil være med å gjøre nybrottsarbeid og forskning.

Søk på stillingen her.

Grønt viten- og opplevelsessenter på Campus Ås

Vitenparken er et nasjonalt viten- og opplevelsessenter som bidrar til å fremskynde det grønne skiftet og stimulere utviklingen av bærekraftig grønn økonomi. Hos oss kan publikum utforske grønn omstilling og ny forskning. Med beliggenhet i hjertet av universitets- og forskningsmiljøet på Ås skaper vi interesse for realfag, teknologi og bærekraft ved hjelp av kreativ, nyskapende forskningskommunikasjon, kunst, kultur og kompetanse innen vitensenterdidaktikk.

Vi skaper kunnskapsopplevelser med ferske eksempler fra forskning innen miljø og biovitenskap og hvilken innvirkning dette har på samfunnet.

Vi søker etter to nye kolleger som komplementerer hverandre innenfor følgende kvalifikasjoner:

 • Pedagog med realfaglig undervisningskompetanse og gjerne forskerkompetanse.
 • Erfaring med kreativ formidling og publikumsrettet virksomhet.
 • Erfaring innen naturfags/realfagsdidaktikk og/eller digital kompetanse med god kunnskap om koding.
 • Du har god digital kompetanse er interessert i hvordan digitale læremidler kan utvikles og anvendes.
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne og gjerne erfaring med prosjektfinansiering.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og gjennomføre praktiske undervisningsopplegg og digitale læringstilbud for barn og unge fra videregående skole ned til barnehagealder.
 • Holde kurs for pedagoger
 • Delta aktivt i utvikling av nye utstillingselementer og ivareta pedagogisk kvaliteter i installasjoner.
 • Delta i praktisk utvikling av installasjoner.
 • Bidra i Vitenparkens øvrige formidlingsvirksomhet (arrangementer og aktiviteter)
 • Prosjektlederansvar
 • Initiere prosjekter, finne samarbeidspartnere  og ekstern finansiering
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Personlige egenskaper

 • Du liker utviklingsoppgaver hvor det er liten grad av rutine.
 • Du er utadvendt og gløder engasjerende formidling.
 • Du er  kreativ, leken og tar ikke deg selv for høytidelig
 • Du er en praktisk anlagt handy man/woman
 • Du er sulten på å initiere nye prosjekter, har gjennomføringsevne og gjerne erfaring med prosjektfinansiering.
 • Du er glad og sosial og gleder deg over å bidra til godt arbeidsmiljø rundt deg.
 • Du har en sterk indre drivkraft, og motiveres av å bidra i et ambisiøst team

Tiltredelse og lønn etter avtale. 

Søk på stillingen her.

Relaterte nyheter