Undret – en ny matkonferanse, helt på jordet

Hvordan kan vi skape systemforandring mot et bærekraftig, sirkulært og smakfullt samfunn? Svaret er et under!

Matkonferansen Undret ble holdt 15. september på Under Tallarna i Sverige. Vitenparken var med for å la oss inspirere til vårt eget arbeid med matglede. Foto: Undret.

Matglede for både kokker og bønder

Søndag 15. september samlet 130 bønder, kokker, journalister og matinteresserte seg på Under Tallarna i Järna, en halvtime utenfor Stockholm. Hensikten var å være med på Undret – en årlig konferanse om mat, småskala jordbruk og miljø. Fra morgen til kveld var det presentasjoner av samarbeidsformer omkring gårder og restauranter. Vi diskuterte matkvalitet og jordbruksmetoder og ikke minst ble det laget, servert og spist smakfull mat. Initiativet kom fra restauranten Taxinge Krog og dyrkingskooperativet Under Tallarna. Les mer om alle partnerne i prosjektet.

Inspirasjon til Vitenparken Kafé

Målet med Undret var å gi inspirasjon til alle aktører innenfor matsystemet, og både vi i Stiftelsen Kore og Vitenparken Campus Ås var deltakere. Hafsteinn Snæland, kjøkkensjef på Vitenparken Kafé fikk spesielt med seg scenesamtalen om samarbeidsformen mellom grønnsaksdyrkere og kokker. Samtalen foregikk mellom  Mia Jonsson (Lilla Labäck) og Magnus Nilsson (Fäviken Magasinet) om hvordan en stjernekokk og en grønnsaksprodusent påvirker hverandre og hvordan relasjonen bygges opp omkring råvarenes kvalitet. Samtalen ble moderert av mat- og drikkejournalist av Per Styregård, som blant annet står bak podcasten Matlaboratoriet.

Lunsjen på Undret besto av en smaksvandring mellom de ulike feltene i grønnsaksproduksjon på Under Tallarna. Foto: Per Styregård.

Smak forskningen og andre matworkshops

Deler av dagen var viet workshops, med temaer som jordbiologi ledet av Soil Biology, økonomiske modeller for småskala jordbruk og menyplanlegging etter prinsippene Diet for a green planet, ledet av proskektet MatLust.

Elise Matilde Malik, kommunikasjonsrådgiver på Vitenparken og prosjektleder for Koredatabasen ledet en samtalebasert workshop som ga deltakerne kart og kompass til forskningens verden og et kort innblikk i forskningstrender innenfor mat- og jordbruksforskningen. Deltakerne undersøkte også hvordan en middagstallerken ser ut dersom vi lytter til forskerne og hvordan media påvirker matinteressertes perspektiv på hva som er bærekraftig mat. Med på workshopen var blant annet medgrunder i AGFO, Lovisa Madås, som jobber med kommunikasjon omkring kunnskap og innsikter med fokus på fremtidens matsystemer.

Jordbiologi ble mye diskutert på Undret. Mange kokker var særlig interessert i temaet, da jordkvalitet påvirker råvarenes kvalitet. Foto: Stiftelsen Kore.

Åpne matarrangement på Vitenparken

Matglede og kunnskap om mat og jordbruk kan du også oppleve på Vitenparken. Sjekk ut vårt program for høsten og bli med på alt fra det eksperimentelle mat-eventet Eat the Future til konferanse om selvforsyning. Fredag 27. september kan du bli med på en smakfull kveld på Vitenparken Campus Ås under Researcher´s Night – Taste it! Møt forskertalenter som stiller viktige forskningsspørsmål om mat og miljø. Smak kjøkkensjefen på Vitenparken sin tolkning av forskningen, og ikke minst dans til Dj Kevin Fauske sine deilige beats.

Desom du er interessert i grønnsaksdyrking eller jordkvalitet, og andre temaer knyttet til jordbruk kan du ta en titt i Koredatabasen – en digital portal til mat- og jordbruksforskning.

Relaterte nyheter