Hundrevis gikk på oppdagelsesferd i Norges landskapslaboratorium NMBU

Omkring 400 unge og gamle, studenter og barnefamilier gikk på oppdagelsesferd i den vakre universitetsparken under den årlige vitenskapsfestivalen Forskningsdagene 2019. 

Både unge og gamle tok turen for å besøke Geologihagen og de 14 andre postene i oppdagelsesløypa på campus Ås. Foto: Ragna Berg. 

Miljø engasjerer

På hvilken måte har miljøet forandret seg de siste årene og hvordan kan vi gjøre noe med miljøklemma? Tema for årets festival var miljø, og rundt omkring på hele campus sto forskerne fra Norges Landskapslaboratorium NMBU og partnere klare for å vise gode eksempler på løsninger på dagens miljøproblemer. Forskerne nøyer seg ikke med å være bekymret for miljøet og bedrive grunnforskning, de er med i utviklingen av en rekke praktiske løsninger på problemene. 

Jordnær geologihage 

Publikum kunne oppleve alt fra grønne tak og regnbed til den nyåpnede geologihagen og VR-laboratoriet. Geologi har igjen fått en sentral plass i NMBU-parken, dette takket være tverrfaglig samarbeid mellom geologi, landskapsarkitektur og NMBUs parkavdeling. Langs bekken vest for og på sørsiden av Jordfagbygget er det plassert i alt rundt 120 steinblokker av forskjellige bergarter. De fleste er flyttblokker, dvs som regel litt avrundete blokker, fraktet sørover med isen for titusen år siden og lagt igjen i Ås-området. Et mindretall er tatt fra fjellet, både i Ås og noen andre steder. I tillegg er det brukt norsk naturstein i de hellelagte stiene og trappene. I geologihagen kan du følge en geologisk tidslinje fra de eldste bergarter fra grunnfjellet (opptil 1500 millioner år gamle) nederst i bekken, til Oslofeltets vulkanske bergarter (yngste 260 millioner år). 

Publikum kunne oppleve hvordan forskere undersøker jordblandinger. Her er rotstudielaboratoriet i planteskolen i universitetsparken. Foto: Ragna Berg. 

Grønne tak løser vannproblemer

Vann, planter, økosystemer, miljøteknologi og miljøet vårt var et felles tema. Takene i Landskapslaboratoriet, som publikum kunne oppleve under Forskningsdagene, ble etablert for å teste effekten av grønne tak ved et typisk østlandsklima. En økende grad av urbanisering har ført til mer gjentetting av grønne flater i byer. Dette, sammen med at klimaendringene fører med seg hyppigere forekomster av ekstremnedbør som skaper et problem med overvannshåndteringen i byer. En mulig løsning på overvannsproblematikken er å erstatte eksisterende svarte tak med grønne løsninger. Lokal overvannshåndtering innebærer at man skal håndtere overvann som følge av regnvann, sludd eller snøsmelting der nedbøren treffer bakken.

Parkappen – en digital guide til universitetsparken

Løypa i parken besto av i alt 15 poster. I tillegg til et papirark kunne publikum også laste ned Parkappen. “Appen er en digital omviser til alt det spennende som skjer i universitetsparken”, forteller Elise Matilde Malik, kommunikasjonsrådgiver på Vitenparken Campus Ås og medarrangør at Forskningsdagene i universitetsparken. Parkappen er utviklet av Vitenparken med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Med god støtte fra det kunnskapsrike miljøet på campus Ås, har Vitenparken utviklet Parkappen slik at vi på digitalt vis kan formidle landskapet, dyre- og plantelivet, arkitektur og kunsten som omgir oss hver dag. For anledningen ble alle postene i Landskapslaboratoriet lagt inn i Parkappen, slik at alle besøkende kunne fordype seg i forskernes arbeid. 

Løypa gjennom Norges Landskapslaboratorium NMBU strakk seg gjennom hele campus Ås. Publikum kunne besøke i alt 15 poster. 

Samarbeid for å skape engasjement for vitenskap

Arrangementet var en del av Forskningsdagene 2019 og ble sydd sammen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, Bergknapp AS, Vitenparken Campus Ås og NMBUs Landskapslaboratorium ved fakultetene: REALTEK, MINA, LANDSAM og Parkavdelingen. -”Det ble en strålende dag, med masse fornøyde mennesker i solskinnet”, forteller Ragna Berg. Koordinator for Landskapslaboratoriet og initiativtaker til arrangementet. “Værgudene var jo så til de grader med oss også! Når hovedfokus for arrangementet var miljø, klimaendringer, ekstremnedbør og vann, var det perfekt med to dager høljeregn i forkant, som fylte opp vannveiene på campus, og at det skinte opp og ble strålende sol på selve dagen.”

Relaterte nyheter