Se opptak fra vårt vellykkede seminar om selvforsyning

Norge er et grasland der 2/3 deler av jordbruksarealet utnyttes til husdyrproduksjon og der hoveddelen av åkerarealet utnyttes til korn som brukes som husdyrfôr. Kan vi bruke samme areal til å dyrke mat til mennesker, og kan vi da bli selvforsynte med fôr? Og ikke minst; hvilken rolle spiller forskerne i denne utviklingen? 

Forskningen spiller en viktig rolle i Norges utvikling for å bli mer selvforsynt med fôr til husdyrproduksjonen. Foto: Stiftelsen Kore/Haakon J. Kristiansen.

Norskprodusert husdyrfôr

I mer enn 100 år har norsk husdyrproduksjon vært avhengig av importerte fôrvarer. Det er bred politisk enighet om at norsk husdyrproduksjon bør bli mindre avhengig av importert korn og proteinråvarer. Spørsmålet er om vi for åra framover kan og vil utforme en målrettet plan for å basere norsk husdyrproduksjon fullt ut på norsk produksjon av gras, fôrkorn, andre norskproduserte fôrvekster og annet norskprodusert fôr, og om en slik offensiv plan også er klimamessig og miljømessig forsvarlig.

Seminaret «Selvforsyning i Norge – da, nå og fremover»

Dette var hovedspørsmålene da Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, Vitenparken på Campus Ås og Vitenparkens Venner inviterte til arrangementet «Selvforsyning i Norge – da, nå og fremover» torsdag 10. oktober 2019. Gjennom en hel ettermiddag og kveld kunne godt over 100 forskere, landbruksbyråkrater, studenter og andre interesserte fordype seg i alt fra et historisk tilbakeblikk på norsk selvforsyning til fremtidsgården i et digitalt perspektiv. I Vitenparkens konferanselokaler ble det også paneldiskusjon med statssekretær i LMD Widar Skogan, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen, leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise, administrerende direktør Knut Røflo Felleskjøpets Fôrutvikling, Chr. Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og bonden Kristin Ianssen.

Se hele programmet for seminaret.

I Koredatabasen finner du forskning på alt fra husdyrhold og kjøttproduksjon, til fôr og dets næringsinnhold. Foto: Stiftelsen Kore/Haakon J. Kristiansen.

Finn den nyeste forskningen i Koredatabasen

Norske og internasjonale fôrforskere ser nærmere på produksjonsmetoder, råvarer, tilsetningsstoffer, smittestoffer, genmodifiserte organismer og fôrets påvirkning av dyrs helse. I Koredatabasen vår kan du finne den nyeste forskningen, og holde deg oppdatert på forskningen som omhandler både husdyr, kjøttproduksjon, melkeproduksjon og ikke minst fôr. Du kan også lese tidligere blogginnlegg her på Korebloggen om forskernes blikk på husdyra våre og hvordan vi skal øke produksjon og forbruk av norske proteiner, slik at vi får en fremtid full av planteproteiner.

NMBUs forskning på fôr

Norsk fôrforskning ved NMBU har i 100 år hatt sitt hovedfokus på å bidra til en norsk husdyrproduksjon som sikrer en høy norsk selvforsyning. På seminaret ble det fokusert på den kompetansen som er bygd opp og de resultater som er oppnådd med basis i forskningen ved NMBU. Det ble også trukket linjer fram til i dag og utfordre representanter fra fôrforskningen ved NMBU til å legge fram de muligheter de ser for en økt norsk selvforsyning av fôr i vår husdyrproduksjon.

Trykk her for å finne og laste ned alle presentasjonene fra arrangementet «Selvforsyning i Norge – da, nå og og i fremtiden».

Se opptak fra seminaret

Hele arrangementet ble streamet og her kan du se opptaket fra alle foredrag og paneldiskusjonen. Se opptaket her. God fornøyelse.

Relaterte nyheter