Løsningspils i Vitenparken

Vitenparken, Forskerforbundet og Akademikerne ved NMBU inviterer til årets første lønningspils. Selvfølgelig har vi laget vår egen vri på det og kaller det Løsningspils. Ledende forskere holder korte innlegg om egen forskning, imens du feirer at du har fått lønn med gode kollegaer. Jippi!

Løsningspils, Sheri Bastien, eXXpedition

Målet er at dette skal være et månedlig arrangement for folk som ønsker å dele forskningsresultater på lokale/globale samfunnsutfordringer.

Vi har valgt å fokusere Løsningspils 2020 på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Deltakerne får 6 minutter hver til å presentere sin forskning under uhøytidelige omgivelser i Vitenparken Kafé. Arrangementet er for alle som er nysgjerrige, spørrende og samfunnsengasjert.

Det blir selvfølgelig også mulighet til å bestille en matbit og noe godt i glasset!

Les næremere om deltakerne som kommer her

  • Løsningspils, Sheri Bastien, eXXpedition
    Sheri Bastien er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, og deltok nettopp på eXXpedition, en verden rundt seileekspedisjon for kvinner som samler inn data om mikroplast i havet, og som adresserer mål 14 (Livet under vann).

    Sheri vil dele sin erfaring fra hun var ombord på eXXpedition, og fortelle hva hun planlegger å gjøre med opplevelsen nå som hun er tilbake på land.
  • Den gode dagen, Demensomsorg på gård, Løsningspils
    Grete Patil er førsteamanuensis og leder ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, og har de senere år forsket på hva dagtilbud for personer med demens på gård kan ha å si for brukernes helse og trivsel og for deres pårørende.

    Denne type tilbud innebærer et samarbeid mellom en kommunal helsetjeneste og en selvstendig næringsdrivende, et forhold som også er studert i prosjektet. På Løsningspils skal Grete dele med oss av sine erfaringer fra denne forskningen.

Relaterte nyheter