Ledig stilling som økonomi- og administrasjonssjef

Vitenparken søker  fremoverlent økonomi-og administrasjonssjef med hjerte for bærekraft.

Økonomi- og administrasjonssjefen inngår i Vitenparkens ledergruppe og har en viktig rolle i å bistå ledergruppen i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til Vitenparkens videre vekst. Som økonomi- og administrasjonssjef ved Vitenparken har du det overordnede ansvaret for og leder Vitenparkens administrative virksomhet innenfor områdene økonomi, administrasjon, drift, HR og personalforvaltning.

Økonomi- og administrasjonssjefen skal sørge for god administrasjonsfaglig støtte for senteret og ansatte, med et selvstendig ansvar for å initiere forbedrings- og utviklingsprosesser for å forbedre våre arbeidsprosesser og strukturer i samsvar med våre mål og behov.

Stillingen har blant annet følgende oppgaver

Økonomi

 • Sikre god økonomistyring herunder budsjettering, regnskap, prosjektøkonomi, rapportering og likviditetsstyring, ihht. gjeldende forskrifter og retningslinjer ved hjelp av analyseverktøy som Power BI.
 • Bistå avdelingsledere i budsjettering og resultatoppfølging.
 • Følge opp senterets arbeid med regnskap og lønn, samt periodiske rapporteringer.
 • Bidra i strategiske oppgaver, priser, lønnsomhet, forretningsmodeller, samarbeidsavtaler.

HR

 • Sikre policy og systemer for god personalforvaltning og kompetanseutvikling
 • Sørge for gode rekrutteringsprosesser og personalhåndtering.

Administrasjon og drift:

 •  Utvikle administrasjonen for å sikre effektiv, hensiktsmessig og fleksibel drift
 • Ansvar for IT-funksjonen, teknisk vedlikehold og sikkerhetsrutiner knyttet til datasikkerhet og GDPR.
 • Lage systemene for å ivareta godt arbeidsmiljø, HMS og internkontroll
 • Bidra til en god kultur og sikre god intern informasjon- og kommunikasjon
 • Bygge opp og forvalte et positivt samarbeid med fagforening, samt delta aktivt i lønnsforhandlinger

Du vil få personalansvar for ansatte i funksjoner innen økonomi og regnskap, teknisk vedlikehold, IT, drift og administrasjon inkl. sentralbord og booking.

Økonomi- og administrasjonssjefen jobber tett med direktør og nestleder i arbeidet opp mot Vitenparkens styre. Stillingen rapporter til direktør og inngår i ledergruppen.

Vi søker en økonomi og administrasjonssjef med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse og erfaring innen økonomi, strategi, budsjett, regnskap, og forretningsutvikling og ledelse. Gjerne masternivå.
 • Grundig kjennskap til it-systemer innen økonomi, administrasjon og analyse.
 • Evne til å jobbe strategisk med implementering av nye IT-verktøy for analyse og effektivisering.
 • Gode administrative- og lederegenskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og forståelse på både norsk og engelsk
 • Analytiske ferdigheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra virksomhet med stor grad av prosjektbasert virksomhet er en fordel, men ingen forutsetning.
 • Lyst til å bruke din økonomikompetanse i en virksomhet som brenner for bærekraft.

Vi tilbyr:

 • En meningsfull jobb for deg som brenner for bærekraft, og muligheten til å kombinere kompetanse og karriereutvikling med samfunnsansvar.
 • Et spennende og kreativt arbeidsmiljø i de vakreste omgivelser 🙂
 • Stor grad av fleksibilitet og utviklingsmuligheter for den rette.
 • Konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor.

Om oss

Vitenparken Campus Ås er et nasjonalt ledende viten – og opplevelsessenter som fremskynder det grønne skiftet og stimulerer utviklingen av bærekraftig grønn økonomi. Vitenparken inspirerer til økt interesse for mat, miljø og klima og aktivt engasjement for bærekraft ved hjelp av kreativ nyskapende forskningskommunikasjon, kunst og kultur.

Vi jobber for å nå denne visjonen gjennom svært variert utadrettet virksomhet. Vi er en reiselivsdestinasjon beliggende i hjertet Norges ledende universitets- og forskningsmiljø knyttet til bærekraftig utvikling, og en av en av Norges vakreste parker. Vi utvikler, programmerer og produserer utstillinger og arrangementer innenfor et bredt spekter av tematikk knyttet til mat, miljø og klima. Vi tilbyr et spennende og fortellende serveringstilbud som inkluderer egen produksjon i kjøkkenhage og mikrobryggeri. Vi utvikler eget digitalt innhold i form av spill og applikasjoner og kommersialiserer dette for et globalt marked gjennom datterselskapet Inspire To Action AS.

Vi driver også vår egen faglig-sosiale møteplass med utleie av møteromsfasiliteter (kurs – og konferanse). Vi tilbyr tilrettelagte pedagogiske opplegg for barnehage, grunnskole og videregående skole.

De siste fem årene har vi hatt jevn vekst i fysisk og digitalt besøk.
Nå søker vi etter deg som deler våre verdier om å bidra til det grønne skiftet og samtidig ønsker å styrke Vitenparkens posisjon gjennom din kompetanse innenfor økonomi, strategi og analyse.

Les annonsen på Finn.no

Relaterte nyheter