Vi lanserer nettsider for skolehager

Skolehagen er perfekt som arena for bærekraftsundervisning i praksis. Den har stort potensiale som laboratorie og er et vindu mot verden. Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole i Ås nettressurser for alle som vil drive skolehager.

Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole nettressurser om skolehager. Foto: Elise Matilde Malik.

Skolehageprosjekt støttet av Ås kommune

På Brønnerud skole dyrkes det grønnsaker, det lages mat, og barna lærer om alt fra frø til kompost i skolehagen. Vitenparken samarbeider med Brønnerud skole i Ås for at flere skal kunne holde og bruke skolehager i undervisningen. Derfor har Vitenparken og Brønnerud skole utviklet nettressurser om temaet skolehage. Nå jobber begge parter for at flere skal ta i bruk ressursene som de har utviklet gjennom flere år. Ønsket er at flere skoler skal starte opp skolehager. Prosjektet viser at skolehager kan brukes i undervisningen i mange forskjellige fag. Prosjektet «Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av Brønnerud skole sine tidligere skolehageprosjekter i forhold til læreplanens fagfornyelse» fikk støtte av Ås kommune i 2018-2019.

Samarbeid med Brønnerud skole i Ås

Brønnerud skole i Ås har lang og god erfaring med bruk av skolehage i undervisningssammenheng, og har over årene fått en betydelig mengde prosjekter å vise til. For at kompetansen ikke skal forsvinne når enkeltpersoner skifter engasjement, har de laget et prosjekt som handler om tilgjengeliggjøring av undervisningsressurser for alle som er interessert i skolehager. Brønnerud skole har et stort engasjement rundt bruk av skolehagen sin, og jobber godt med å ta den i bruk i undervisning for samtlige trinn ved skolen.

Barna steller plantene i skolehagen på Brønnerud skole i Ås. Foto: Elise Matilde Malik.

Forskning på skolehager

Sammen med Stiftelsen Kore driver Vitenparken Koredatabasen, en digital portal til matforskningens verden. Kategorien «Skolehage» er ikke den største i Koredatabasen, men noe forskning på skolehager finner vi. Vi ser at den veldig grovt kan deles i to typer; for det første finnes rapporter som handler om ulike temaer og hvordan formidle disse i kontekst av skolehage, altså pedagogiske og faglige ressurser. For det andre finnes forskning på effekten av skolehager, både på livskvalitet, folkehelse og som miljøtiltak.

«Om ikke lenge er dagens barn og ungdommer forvaltere i rollene som foreldre, politikere, kokker, matprodusenter, helsearbeidere, arkitekter, lærere eller by- og bygdeplanleggere. I en skolehage kan barn lære mye av det som skal til for å skape et bærekraftig samfunn.» skriver forfatterne i faktaarket Skolehage for morgendagens forvaltere. I tillegg til andre faktaark om oppal av småplanter til skolehager, finnes også publiserte studier om skolehager, spisevaner og helse.

Se alle innlegg om skolehage i Koredatabasen.

Besøk nettsidene om skolehager på vitenparken.no.

Læring, bærekraft og matproduksjon

Vitenparken har en pedagogisk avdeling der noen av de engasjerte er både gartnere og pedagoger. I tillegg til Vitenparkens fagkompetanse innen vitensenterdidaktikk, jobber pedagoger på Vitenparken med skaperglede og bærekraft. I det omtalte skolehageprosjektet jobbes det med å utvikle og tilgjengeliggjøre brukervennlige ressurspakker som lærere lett kan dra nytte av i lys av fagfornyelsen. Vitenparken har også sin egen kjøkkenhage og veksthus, som ofte tas i bruk av skoleklasser i forbindelse med undervisning.

Besøk nettressurser om skolehage.

Har du spørsmål angående prosjektet? Send en e-post til elise@vitenparken.no. 

Relaterte nyheter