Vi gjenåpner HAV

Endelig kan vi åpne NOBA-utstillingen HAV igjen. Det skjer søndag 6. september sammen med en barneworkshop sammen med kunstneren.

Utstillingen HAV av Elin T. Sørensen

Marine økosystemer er under press over hele kloden. Det som står på spill er mangfold av arter og deres økosystemfunksjoner – som også er livsviktige for oss på land. Men der byene møter sjøen har vi mennesker fjernet oss fra tilhørigheten til havet. Fjæra er nemlig en bioøkologisk sone med stor betydning for alt livet på jorda. Det kan vi også lære ved å studere fossilt materiale – for jo mer strandnært, jo mer fossilt liv er det å spore. Så langt er tendensen her i Norge at byutviklingen skjer på menneskenes premisser. Men hvordan kan vi bygge ut i sjø uten å ødelegge for livet i vann? Uten samtidig å ødelegge for oss selv?

For å kunne hjelpe til med å skape bedre leveforhold i de urbane sjøområdene må vi leve seg inn i havlandskapet og forsøke å forstå livet under vann så godt vi kan. Det har kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen gjort i sitt doktorgradsarbeid. Hun går bokstavelig talt under overflaten og oppdager en verden som er ganske annerledes enn på landjorda. En verden som huser enorme krefter med marine organismer som lever fra fjæra og ned til de største dyp. For å finne måter å samskape med omsorg for blåskjell og andre sjødyr utforsker hun sjøen gjennom en-til-en-møter med marint liv, inspirert av det Rachel Carson kaller undringens etikk.

Drøm deg bort til utstillingen på prosjektsidene og kom til oss på søndag for oppleve sjølukten.

Relaterte nyheter