Filmkveld – Den menneskeskapte skogen

Den menneskeskapte skogen

Type arrangement: Film- og foredragskveld i Vitenparken

Dato: torsdag 21. oktober 2021

Tidspunkt: kl 18.30-21.30

Arrangører: Vitenparken og Vitenparkens Venner

Vi inviterer til film- og foredragsmøte om utviklingen av viktige deler av norsk skogkultur med hovedvekt på skogbrukets frø- og planteforsyning.

Program:

 1. «Mekanisert planteskoledrift» på Sønsterud i 1949. Film
 2. Bjørn Bækkelund
  Den menneskeskapte skogen
  Historisk tidsperspektiv på skogkulturaktiviteten i Norge
 3. Skogplanting i 1966. Film
 4. Ketil Kohmann
  Omlegging av planteproduksjonen; fra barrots- til pluggplanter
  Motgang og medgang
 5. Produksjon av skogplanter hos «Skogplanter Midt-Norge».
  Film
 6. Øyvind Meland Edvardsen

Det starter med frøet – Kimen til effektiv planteproduksjon og skogkultur

Gratis adgang for medlemmer i Vitenparkens Venner og studenter.
Adgang kr 50 for andre.

 

Bjørn Bækkelund:

Utdannet ved Universitetet i Oslo, der han studerte arkeologi og sosialantropologi før han skrev masteroppgave i etnologi. Fra 1997 har han vært ansatt ved Norsk skogbruksmuseum, hvor han leder seksjon for natur- vog kulturhistorie. Han har skrevet en rekke artikler og bøker fra museets temafelt. I 2020 ga han ut boka «Den menneskeskapte skogen. Frø, planter og skogkulturarbeid i Norge gjennom 300 år.»

 

Ketil Kohmann:

Utdannet skogbruker fra NLH i 1966. Vit.ass og Lic. Agric i 1970 og ‘Professorkompetanse’ i 2004. Ansatt i Det norske Skogforsøksvesen 1966 – 1971, Det norske Skogselskap 1971- 1989 og ved Skogforsk fra 1989 til 2007. Har bl.a. arbeidet med etablering; plantetyper, preparater mot snutebille, proveniensspørsmål på bjørk og svartor, nattlengdereaksjon på gran.

 

Øyvind Meland Edvardsen:

Begynte i skogbruket i 1988. Utdannet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norges landbrukshøgskole og BI. Ansatt som daglig leder på Skogfrøverket fra 2001, seniorrådgiver på samme sted fra 2016. Har ansvar for frøverksdriften ved Skogfrøverket. Har i alle år også arbeidet mye med informasjon og veiledning om skogfrø og Skogfrøverkets virksomhet.

 

Relaterte nyheter