Gratis lærerkonferanse om Skaperskolen ved Vitenparken

Skaperskolekonferansen 2021

26. November 2021

kl. 09:00 – 14:30

Skaperskolekonferansen er for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende. På skaperskolekonferansen vil du få en prøve noen av undervisningsoppleggene fra Skaperskolen og bli kjent med didaktikken som følger disse. Aktivitetene kan enkelt tilpasses ditt klasserom og brukes direkte i undervisningen.  

Skapende og kreativt arbeid i klasserommet kan være mye forskjellig, og evnen til å tenke kreativt og skapende vil kunne trenes og dyrkes i mange fag, på alle trinn. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er viktig element i fagfornyelsen. 

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.» 

– Overordnet del av læreplanverket 

Innholdet på Skaperskolen og på konferansen er tilpasset fagfornyelsen og er utviklet av Naturfagsenteret og vitensentrene i Norge. 

Velkommen til inspirerende, lærerik og morsom dag! 

 

Påmelding: Svar på denne spørreundersøkelsen.  

Mer informasjon finner du også her: Skaperskolekonferanse i Ås 2021

 

Skaperkonferanse Vitenparken
Foto: Gorm K. Gaare

Relaterte nyheter