Talentsenter bærekraft søker en engasjert pedagog i ett års vikariat

Talentsenter bærekraft søker en engasjert pedagog i ett års vikariat (mulighet for videre ansettelse) 

Søknad sendes til: Elida Arstad Skøien, Prosjektleder for Talentsenter bærekraft. E-post: elida@vitenparken.no.
 

Talentsenter bærekraft på Vitenparken Campus Ås er landets sjette talentsenter i realfag. Talentsentrene drives med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og regnes som tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Tilbudet på Vitenparken er for elever fra 8. til 10.trinn og de to første årene på videregående.  

Elevene søker med anbefaling fra lærer og foresatt, og tildeles plass for ett skoleår av gangen. I løpet av ett skoleår deltar elevene på flere todagerssamlinger i skoletiden, der vi jobber praktisk og tverrfaglig med ulike temaer innenfor realfag, teknologi og bærekraftig utvikling. Det er ingen lekser, karakterer eller prøver knyttet til talentsenteret. Hos oss får elevene leke seg med fagene, oppleve mestring, motivasjon og nye utfordringer.  

Vi samarbeider tett med landets fem andre talentsentre om blant annet forskning, undervisningsopplegg, og kompetanseheving for skoler om tilpasning for elever med stort læringspotensial.  

Sammen med vårt team, blir din jobb å:  

 • Planlegge og organisere talentsentersamlinger 
 • Utforme tverrfaglige undervisningsopplegg  
 • Ha kontakt med foreldre og lærere 
 • Samarbeide med landets fem andre talentsentrene 
 • Holde kurs for lærere og foresatte om tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial 
 • Øvrig virksomhet innenfor pedagogiske avdelingen ved Vitenparken 

Vi søker deg som har..  

 • Et grunnleggende positivt elevsyn 
 • Høy arbeidskapasitet 
 • Kreative evner til å utvikle gode pedagogiske opplegg med leken tilnærming 
 • Undervisningskompetanse i ett eller flere av fagene: matematikk, fysikk, kjemi, programmering, IT, entreprenørskap, teknologi og forskningslære 
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller tilsvarende 
 • Erfaring med undervisning for ungdom kan veie opp for PPU 
 • Det er en fordel at du har erfaring med undervisning for elever i videregående opplæring og/eller i ungdomsskole 
 • Det er en fordel at du har erfaring med elever som kan ha spesielle behov og tilpasninger 

Kanskje liker du å… 

 • Følge med på utvikling av teknologi, miljø og løsninger for en bærekraftig fremtid? 
 • Knytte nettverk i fagmiljøer i forskning og næringsliv 
 • leke deg med 3D-printing, programmering, laserkutting, dyrking eller andre eksperimenter? 
 • tenke utenfor boksen? 
 • ha en fleksibel og variert arbeidshverdag? 
 • Samarbeide med en gjeng engasjerte pedagoger? 

 

Om arbeidsgiver.. 

Vitenparken er et av 13 regionale vitensenter i Norge. Vi jobber for å inspirere, og øke kunnskap om realfag, teknologi og bærekraftig utvikling på kreative nyskapende måter. Vi anser oss selv som det grønne vitensenteret og benytter oss aktivt av mat som fortellergrep og inngangsport til realfagene. Som vitensenter ønsker vi å fremskynde det grønne skiftet og stimulere utviklingen av bærekraftig grønn økonomi. Hos oss kan publikum utforske grønn omstilling og ny forskning. Med beliggenhet i hjertet av universitets- og forskningsmiljøet på Ås skaper vi interesse for realfag, teknologi og bærekraft ved hjelp av kreativ, nyskapende forskningskommunikasjon, kunst, kultur og kompetanse innen vitensenterdidaktikk. 

 

Relaterte nyheter