Super:bit

En del av Den Teknologiske Skolesekken er prosjektet Super:bit. Målet med prosjektet er å inspirere elever til å få kunnskap og forståelse for programmering. Prosjektet sikter seg ikke kun på elevene, men har også som mål at lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering. Super:bit startet opp i 2019, og er et samarbeidsprosjekt mellom NRK, Lær Kidsa Koding og Vitensentrene i Norge.

Super:bit har vært et svært populært tilbud til 6. trinnselever innen tidligere Akershus. Elever og lærere har fått utdelt en kasse med diverse utstyr som trengs for å lære seg programmering. Med den lille datamaskinen Micro:bit skal man lære seg å kode Bit:bot robotene til å utføre ulike handlinger.

Les mer om Super:bit prosjektet her.

 

 

Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Den teknologiske skolesekken

Den teknologiske skolesekken skal bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler. Regjeringen har bevilget 540 millioner på den 5-årige satsningen.

Tilskudd til vitensentrene

Tilskuddet skal styrke vitensentrenes arbeid med programmering i grunnopplæringen, og føre til at vitensentrenes geografiske nedslagsfelt økes, slik at elever i en større del av landet får nytte av vitensentrene. Målsettingen med tilskuddet er at elever og lærere skal få økt kompetanse i programmering. Tilskuddsordningen har en ramme på 50 millioner over 5 år og kanaliseres gjennom Vitensenterforeningen.

Det utvikles et felles undervisningsopplegg for elever fra 5.-7. trinn innen Akershus. Det vil følge med forarbeid, etterarbeid, samt tilleggsopplegg skolene kan utføre selv, eller gjennomføre ved besøk på Vitenparken, Makerspace, Skaperhagen på Meierimuseet.

Les mer om den teknologiske skolesekken på Utdanningsdirektoratets sider.

Sparebankstiftelsen DNB gir midler til programmeringsutstyr til alle norske skoler, les mer her!

Vitenparken vil også tilby lærerkurs med studiepoeng som videreutdanning eller etterutdanning. Skoleeier kan søke om midler til utstyr til dette.

For mer informasjon, kontakt skole@vitenparken.no

Related projects