Den teknologiske skolesekken

Den teknologiske skolesekken skal bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler. Regjeringen har bevilget 540 millioner på den 5-årige satsningen.

Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Tilskudd til vitensentrene

Tilskuddet skal styrke vitensentrenes arbeid med programmering i grunnopplæringen, og føre til at vitensentrenes geografiske nedslagsfelt økes, slik at elever i en større del av landet får nytte av vitensentrene. Målsettingen med tilskuddet er at elever og lærere skal få økt kompetanse i programmering. Tilskuddsordningen har en ramme på 50 millioner over 5 år og kanaliseres gjennom Vitensenterforeningen.

Det utvikles et felles undervisningsopplegg for elever fra 5.-7. trinn innen Akershus. Det vil følge med forarbeid, etterarbeid, samt tilleggsopplegg skolene kan utføre selv, eller gjennomføre ved besøk på Vitenparken, Makerspace, Skaperhagen på Meierimuseet.

Dette prosjektet er en satsning fra Utdanningsdirektoratet. Satsingen skal bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Les mer om den teknologiske skolesekken på Utdanningsdirektoratets sider.

Sparebankstiftelsen DNB gir midler til programmeringsutstyr til alle norske skoler, les mer her!

Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Vitenparken vil også tilby lærerkurs med studiepoeng som videreutdanning eller etterutdanning. Skoleeier kan søke om midler til utstyr til dette.

For mer informasjon, kontakt skole@vitenparken.no

Relaterte prosjekter