Videre til innhold

Vitenparken

Energilab – videregående trinn

Gratis

Opp til 30 elever

2 timer

Sparer man noe energi på å ha solfanger på taket i vinterlandet Norge? Er treflis et reelt alternativ til fyringsolje? Og hvor mye olje er det i et rapsfrø?

 

Ved Tekniske fag på NMBU er det bygd opp en bioenergilab hvor en kan ta med klassen og finne ut av dette. Vi regner ut hvor langt man kan kjøre på strøm spart ved solfangerene på taket, man ser på hvor effektivt et flisfyringsanlegg er og man ser på hvor effektivt biodrivstoffet fra oljevekster er.

 

Alle videregående klasser som booker undervisning via oss, får også tilbud om en orientering om de ulike studietilbudene man kan velge ved NMBU av dyktige ambassadørstudenter som også svarer på spørsmål om det generelle studielivet ved NMBU.

 

Kompetansemål i naturfag:

– forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

– observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Reservasjoner