Videre til innhold

Vitenparken

Husdyra våre – 4. trinn

(Tilgjengelig kun i mai måned)

Husdyra våre kommer til Campus Ås!

Hvor mange spener har en geit, og hvorfor sprer bonden dyremøkk på jordene? 

Bli kjent med blant annet griser, geiter og kyllinger via vårt årlige arrangement rettet mot de minste.

Kompetansemål i naturfag 4. trinn:

– fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Reservasjoner