fbpx Videre til innhold

Vitenparken

Kjøkkenkjemi – barnehage

Sigurd og Aiyana synes det er så gøy å undersøke hvordan ting fungerer. Hør fortellingen om alle dyrevennene deres, og bli med på eksperimentering, hypotesetesting og oppdagelser når de skal bake pizza og blande kjøkkeningredienser.

Aldersgruppe

4-5 år

 

Rammeplansmål

Kommunikasjon, språk og tekst

  • lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

  Natur, miljø og teknikk

  • lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

Reservasjoner