Videre til innhold

Vitenparken

Planter og pigmenter – videregående trinn

Inntil 30 elever

Varer i 1 time

I dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å undersøke teknikken og teorien bak spektroskopi knyttet til planteforskning. Ved instituttet for plantevitenskap bruker de flytende nitrogen og planter for å undersøke fargespekteret i materialet. Man får også en omvisning og presentasjon av forskningen man gjør på planter ved instituttet.

 

Aktuelle læremål naturfag:

-forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr

-planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

Reservasjoner