fbpx Videre til innhold

Vitenparken

Talentsenter Bærekraft

Fra våren 2022 vil Vitenparken være det sjette vitensenteret i landet som tilbyr tilpasset opplæring til barn med høyere læringspotensial innen realfaglige tema og bærekraft.

 

Med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Vitenparken utvikle og tilrettelegge for tilpasset opplæring til en rekke elever med høyere læringspotensial. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen, gjelder også for elever som trenger ekstra faglig utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Talentsenteret er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

 

Hvorfor bærekraft?

For Vitenparken sin del faller det seg naturlig å tilby disse elevene tilbud innen realfag, men med et ekstra fokus på hvordan fagene kan knyttes direkte til bærekraftig utvikling og FNs Bærekraftsmål. Vi ønsker å utvikle Talentsenter Bærekraft nettopp for å også kunne møte ungdommens engasjement innen bærekraft, klima og miljø.

Talentsenter Bærekraft skal derimot ikke kun gi faglig påfyll, men også legge til rette for et sosialt nettverk for elevene da forskningen viser at dette er spesielt viktig for denne gruppen.

Trykk her for ofte stilte spørsmål om talentsenter.

Mer nysgjerrig på hva et talentsenter er? Trykk her.