Videre til innhold

Vitenparken

Videregående skole

Alle Vitenparkens undervisningstilbud skal stimulere til gode opplevelser innenfor temaene grønn viten, grønt skifte, matglede og realfag. I tillegg vil en ambassadørstudent presentere studiemuligheter ved NMBU for de gruppene som ønsker dette.

To gryter

Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? Hvor forskjellig er egentlig ulike matretter når det gjelder innholdet av næringsstoffer? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og næringsstoffer bli satt på en prøve! Man har valget mellom to typer opplegg, et rettet mot bærekraft i matlaging og et rettet mot næringsinnhold og kosthold. 

Les mer.

 

Planter og pigmenter

I dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å undersøke teknikken og teorien bak spektroskopi knyttet til planteforskning. Ved instituttet for plantevitenskap bruker de flytende nitrogen og planter for å undersøke fargespekteret i materialet. Man får også en omvisning og presentasjon av forskningen man gjør på planter ved instituttet.

Les mer.

 

Grønn koding med BBC Micro:Bit

Hvordan kan man bruke koding og dagens mobile teknologi i et drivhus? I dette undervisningsopplegget vil elevene lære seg koding på microbits, og se på hvordan de kan bruke dette i undersøkelser av planter. Undervisningen vil foregå i Vitenparkens eget drivhus, med mange spennende planter!

Les mer.

 

Energilab

Sparer man noe energi på å ha solfanger på taket i vinterlandet Norge? Er treflis et reelt alternativ til fyringsolje? Og hvor mye olje er det i et rapsfrø? Ved Tekniske fag på NMBU er det bygd opp en bioenergilab hvor en kan ta med klassen og finne ut av dette.

Les mer.

 

Klimaspillet

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi. Caset i klimaspillet er å   bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi, politikk og journalistikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv.

Les mer.

 

Krimgåten

Hvordan kan kunnskap om bioteknologi bidra til å avsløre en krimgåte? En forsker ved NMBU er funnet drept på Campus. Vi trenger din hjelp til å finne morderen. Elevene må gå grundig til verks og analysere flere ledetråder i saken. Blant annet må de sammenligne DNA fra hår, med DNA fra fire mistenkte som er observert på åstedet i tidsrommet rundt drapet.

Les mer.

 

Fra grønt gress til hvit melk

NMBU er med på å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i våre kjente husdyr ku og/eller hest.

Les mer.

 

VitenShow

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

Les mer.

 

Meltdown

Hvilke fysiske prinsipper driver oppvarmingen av jorden? Hvordan bruker man disse prinsippene i samfunnet? I dette undervisningsopplegget blir elevene gitt en utfordring som skal løses før tiden renner ut! Kunnskap om energi, kjemi og miljø blir satt på en iskald prøve. Hvilke av gruppene løser sin utfordring på best måte?

Les mer.