DEN GODE DAGEN

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser utstilingen Den gode dagen her i Vitenparken.

Utstillingen er basert på et landsomfattende forskningsprosjekt Demensomsorg på gård , hvor man har sett nærmere på om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren.

Utstillingen Den gode dagen, Demensomsorg på gård, Grete Patil
Aktivitetene på gården oppleves som meningsfulle, og personene med demens kjenner seg som nyttige bidragsytere.

Den gode hverdagen

Med utstillingen vil vi vise fram resultatene fra dette store forskningsprosjektet på en ny og annerledes måte. Vi ønsker å nå tilbydere av tjenestene og kommunene, personer med demens, pårørende, fagfolk og det brede lag av befolkningen. Folk vil kunne finne utstillingen på biblioteker, kommunehus eller kulturhus rundt omkring i Norge, sier hun.

Forskningsprosjektet har sett nærmere på om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren.

– Flertallet av dem som er på dagaktivitetstilbud på gård rapporterer selv at de har høy livskvalitet. Et av flere særtrekk ved tilbudene på gårdene er at det brukes mye tid utendørs, og vi finner at det bidrar til et godt humør og fysisk aktivitet, sier Patil. Aktivitetsnivået er høyere enn det som er vanlig på dagtilbud, og de er mer fysisk aktive de dagene de er på gården. Og ikke minst; på gården føler brukerne seg inkludert i et sosialt fellesskap.

Personer med demens opplever at de er aktive deltagere, viser forskningen. De opplever at gjør noe nyttig når de bidrar i det som de oppfatter som meningsfulle aktiviteter gjennom de vanlige arbeidsoppgavene på gården.

Den gode dagen, Demensomsorg på gård, innhøsting, Grete Patil
Prosjektet viser at personer med demens og deres pårørende opplever at dagaktivitetstilbud på en gård har stor betydning i deres hverdag.

Om prosjektet Demensomsorg på gård

Grete Patil fra NMBU, som leder forskningsprosjektet, ønsker med utstillingen å vise fram resultatene fra dette store forskningsprosjektet på en ny og annerledes måte.

«Vi ønsker å nå tilbydere av tjenestene og kommunene, personer med demens, pårørende, fagfolk og det brede lag av befolkningen. Folk vil kunne finne utstillingen på biblioteker, kommunehus eller kulturhus rundt omkring i Norge.»

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

Les mer om Demensomsorg på gård her.

Utstillingen blir stående på Vitenparken Campus Ås til 24. februar. Alle fotografiene er av fotograf Martin Lundsvoll.

For mer informasjon, kontakt Grete Patil (grete.patil@nmbu.no).