Aktiviteter for barn

Lek og læring

Vi ønsker at barn og unge skal få en annen tilnærming til realfag og teknologi, samt å øke interessen og nysgjerrigheten. VitenSkolen tilbyr et bredt spekter innenfor flere fagfelt med fokus på aktiv, intuitiv og morsom læring. Vi vil gjøre realfag gøy og inspirerende gjennom en praktisk tilnærming med lav terskel. Vi leker oss  mye med noe av det kuleste utstyret som finnes.

Grønn tankegang

Vår visjon er at vi vil gjøre barn og unge nysgjerrige på vår verden og hvordan vi kan møte fremtidens problemer med teknologi og vitenskap. Vi vil inspirere fremtidens generasjon til å møte deres utfordringer med teknologi og en grønn tankemåte å bygge opp tillit og renome hos alle våre kunder å arbeide med forbedringer og utvikling i god synergi med resten av Vitenparken, felles prosjektstyringsplatformer – tilgjengelige og gjennomsiktig.

Ta kontakt

Har du spørsmål til VitenSkolen eller et av våre arrangement? Send en e-post til vitenskolen@vitenparken.no.

Related vitenskolen