Fra grønt gress til hvit melk – videregående trinn