fbpx Videre til innhold

Vitenparken

Skole og barnehage

I Vitenparkens skoleavdeling tar vi imot elever og barnehagebarn, og våre skoletilbud handler om alt fra koding til sensorikk og matlaging.

Spørsmål sendes til skole@vitenparken.no

 

Vitensenter for mat, miljø og bærekraft

Vitenparken utvikler og driver et opplevelses – og vitensenter med fokus på mat, miljø og bærekraft, og ligger i hjertet av det grønne forskningsmiljøet på Campus Ås.

Fra og med 2016 ble Vitenparken innlemmet som det tiende regionale vitensenteret i landet og jobber etter mandat fra Kunnskapsdepartementet om å vekke interesse, rekruttere og styrke unges realfagskompetanse, samt bevisstgjøre allmenheten om betydningen av naturvitenskap, teknologi og matematikk.

Vitensentrene utgjør et supplement til skolen og vektlegger en eksperimenterende og utforskende læringstilnærming gjennom bruk av interaktive installasjoner og aktiv elevdeltagelse. Vi tilbyr om lag 30 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskole og videregående skoler, samt opplegg for pedagoger.  Alle våre tilbud for barnehage og skole er forankret i den nye rammeplanen for barnehage eller i Kunnskapsløftet.

Skoleavdelingen tar ikke imot besøk på mandager.

 

Pedagogisk profil

Alle Vitenparkens undervisningstilbud skal stimulere til gode opplevelser innenfor temaene grønn viten, grønt skifte, matglede og realfag.

Barnehage (4 – 5 år)

  1. Nysgjerrighet, utforskning og kreativitet

Elever fra 5 -10 år

  1. Nysgjerrighet, utforskning og kreativitet, positiv selvfølelse, mestring og øvelse i samarbeid (respekt, dialog, empati)

Elever fra 10-19 år

  1. Nysgjerrighet, utforsking og kreativitet, positiv selvfølelse, mestring, øvelse i samarbeid, kritisk tenkning, refleksjon og å kunne se sammenhenger

 

Ansatte

Pedagogisk leder
Aiyana Hudgins

Pedagog
Ole Andreas Nordhaug