fbpx Skip to content

Vitenparken

Kakaokrise!

Et undervisningsopplegg om bærekraft og matsikkerhet

SPILL HER 

Eller les videre for lærerveiledning.

Endelig er det din klasse sin tur til å gjennomføre Fremtidsfrø; et engasjerende, interaktivt og tverrfaglig undervisningstilbud forankret i kjerneelementene og kompetansemål i læreplanen. Fremtidsfrø tar sikte på å gi elevene et innblikk i noe av kompleksiteten ved å leve i en verden der klimaendringer, sosiale- og politiske forhold påvirker oss som mennesker direkte og indirekte. Fremtidsfrø gir elevene anledning til å reflektere rundt og uttrykke holdninger og meninger knyttet til disse temaene. Undervisningstilbudet fremmer læring ved å tilby et interaktivt, engasjerende og annerledes undervisningsløp.

I Fremtidsfrø følger vi Sara, en politisk engasjert jente som bor med faren Jonas på Fagervang gård der de hovedsakelig dyrker bygg. Historien starter med at en ung Sara holder appell på skolen sin der hun gir eksempler på hvordan klimaendringene påvirker verden. Ikke minst appellerer hun til ungdommens engasjement rundt sjokoladekrisen #ChocLost; butikkhyllene er nemlig tomme for sjokolade på grunn av ødelagte kakaobønneavlinger verden over. Krise!

Leserne får være med inn i en verden der Sara og kompisen Sebastian undersøker hvordan klimaendringer påvirker naturen, eksemplifisert gjennom Fagervangs bygg-avling. Gjennom en engasjerende historie der vi møter Sara på flere punkter i livet får elevene lære og leke seg gjennom digitale spill, en app-løype med spennende oppgaver i sitt nærmiljø, filosofiske spørsmål, og fordypningsoppgaver.

Lærerveiledningen for Fremtidsfrø er delt inn i fire deler:  

I første del av Fremtidsfrø gjennomføres en forarbeidsoppgave. Oppgavens hensikt er å setter i gang tankeprosesser rundt noen av temaene som dukker opp i Fremtidsfrø. Samme oppgave gjennomføres igjen som etterarbeid. Det gir læreren et innblikk i hvor kjent elevene er med temaene før og etter arbeidet med Fremtidsfrø, og det er en god metode for å illustrere- og refleketere rundt læring med elevene. 

I andre del av Fremtidsfrø får elevene lese seg gjennom en digital novelle med flott grafikk, spill og videoklipp. Hele novellen er lydsatt av dyktige skuespillere på norsk, ukrainsk og russisk; slik at alle elever kan få med seg all tekst. Denne delen gjennomføres individuelt på PC/Mac i klasserommet eller hjemme, avhengig av hva som passer for din klasse og deres situasjon.

I tredje del får elevene bevege seg ut av klasserommet og gjennomføre oppgaver i deres nærmiljø via Vitenparkens egen Xplore-app. Du som lærer velger hvor postene skal plasseres, og vi i Vitenparken klargjør deres helt egen løype. Løypa gjennomføres paralellt med at elevene ser en dokumentar om sjokoladeindustrien. 

I fjerde del av Fremtidsfrø skriver elevene en fagtekst om et valgfritt undertema.

I femte og siste del gjennomfører elevene på nytt øvelsen fra forarbeidet. Et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre elevene på egen læring, og reflektere rundt temaene dere har møtt på i Kakaokrise!

Her finner du undervisningsopplegget:

Kompetansemål

Forarbeid

 Digital novelle (FOR ELEVER)

Xplore app-løype 

Skriftlig fordypningsoppgave

Etterarbeid

 

Dette læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Læremidlen er gratis og åpen for bruk fram til 2026.