fbpx Skip to content

Vitenparken

Bli med i Vitenparkens Venner

Vitenparkens Venner er en frivillig organisasjon som skal støtte opp om og utvikle Vitenparken på Campus Ås. Venneforeningens oppgave er å gjøre Vitenparken til et senter for grønne verdier og å bli et aktivt vitenskapsmuseum for landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås.

Den årlige medlemskontingenten for enkeltmedlem er bare 150 kr. Vi har innført særskilt kontingent for ektefelle/samboer på 100 kr. Medlemskap i Vitenparkens Venner (VV) gir rabatt på Vitenparkens arrangementer for alle medlemmer.

Vitenparkens Venner leder prosjektene:

  • Landbrukets vitenskapshistorie
    Den viktigste arbeidoppgaven til VV er prosjektet Landbrukets vitenskapshistorie som vi drifter for Vitenparken. NMBU gir årlig 500 000 kroner til prosjektet. Arne Oddvar Skjelvåg og Per Harald Grue har hovedansvaret for prosjektet .  Vi har i 2015 hatt vitenskapshistorisk arbeid i gang på fem av instituttene på NMBU. Instituttenes ledelse deltar i arbeidet sammen med mange av våre medlemmer. I 2015 har vi for alvor kommet godt i gang med viktig vitenskapshistorisk arbeid på brei front.
  • Wikipedia
    Wikipedia har blitt den viktigste informasjonskanalen for vitenskapelig materiale til allmenheten. Wikipedia har blitt kanalen som media, skoleungdom og andre bruker. I henvendelser til  Vitenparkens Venner  er det blitt  understreket  at materiale av vitenskapelige og vitenskapshistorisk art fra Campus Ås er meget beskjedent representert  på Wikipedia. Dette fører til at institusjonen generelt og det Campus Ås står for, blir for dårlig profilert i det norske samfunn.Vi har startet et prosjekt Wikipedia i 2016 i samarbeid med Institutt for plantevitenskap. Det er et til-talls personer som deltar og vi har engasjert Anders Heen som prosjektleder

 

Kontaktinformasjon

Leder

Per Harald Grue
pharagru@online.no

Kasserer Svein Skøien

sv-skoei@online.no