fbpx Skip to content

Vitenparken

Bli med i Vitenparkens Venner

Vitenparkens Venner er en frivillig organisasjon som skal støtte opp om, og aktivt delta i å videreutvikle Vitenparken Campus Ås.

Venneforeningens oppgave er å bidra i arbeidet med å etablere Vitenparken som et senter for grønne verdier - og å bli et aktivt vitenskapsmuseum for landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås.

Medlemskontigent

Årlig medlemskontingenten for enkeltmedlemmer kr 150,-

Årlig medlemskontigent for ektefelle/samboer  kr 100,-

Som medlem får du blant annet:

Rabatt på Vitenparkens arrangementer.

Invitasjoner til spennende foredrag, filmkvelder, kulinarisk rakfisk-kveld m.m.

Les mer om Vitenparkens Venner og deres pågående prosjekter her

 

Tidligere prosjekter i regi av Vitenparkens Venner

  • Landbrukets vitenskapshistorie
    Den viktigste arbeidsoppgaven til VV er prosjektet Landbrukets vitenskapshistorie som vi drifter for Vitenparken. NMBU gir årlig kr 500 000 til prosjektet. Arne Oddvar Skjelvåg og Per Harald Grue har hovedansvaret for prosjektet . Vi har siden 2015 hatt vitenskapshistorisk arbeid på gang i fem av instituttene på NMBU. Instituttenes ledelse deltar i arbeidet sammen med mange av våre medlemmer.
  • Wikipedia
    Wikipedia er den viktigste informasjonskanalen for vitenskapelig materiale til allmenheten. Wikipedia er den kanalen som media, skoleungdom og andre bruker. I henvendelser til  Vitenparkens Venner ble det understreket  at materiale av vitenskapelige og vitenskapshistorisk art fra Campus Ås, var beskjedent representert  på Wikipedia. Dette førte til at institusjonen generelt og det Campus Ås stod for, ble for dårlig profilert i det norske samfunn. I 2016 startet derfor prosjekt Wikipedia i samarbeid med Institutt for plantevitenskap, der et ti-talls personer deltok med Anders Heen som prosjektleder . 

 

Kontaktinformasjon

Leder

Per Harald Grue
pharagru@online.no

Kasserer Svein Skøien

sv-skoei@online.no