fbpx Videre til innhold

Vitenparken

Talentsenter bærekraft

Søk her:

Søknadsportalen for skoleår 22/23 er stengt.

  • Elevens skjema
  • Foresattes skjema
  • Lærers skjema

Søknader uten alle utfylte skjemaer vil ikke bli vurdert. Pass derfor på at elev, lærer og foresatt fyller ut informasjonen som trengs. Vi har ikke mulighet til å purre på manglende skjemaer.

Søknadsportalen åpner i vårsemesteret 2023. Mer informasjon kommer.

Talentsenteret har opptak én gang i året.

Søknadsprosessen skjer digitalt og krever informasjon fra elev, lærer og foresatt.

For å få plass ved talentsenteret må tillatelse for deltakelse godkjennes av lærer og skoleledelse.

Hva er Talentsenter bærekraft?  

Talentsenter bærekraft er et tilpasset opplæringstilbud for elever med stort læringspotensial i realfag og med en interesse for bærekraftig utvikling. Formålet med talentsenteret er å være en sosial og faglig mestringsarena for elever som ønsker seg utfordringer i realfag.

Elever med stort læringspotensial er en variert gruppe. Det kan være skoleflinke elever med gode resultater i skolesammenheng. Det kan også være elever som lærer raskt, men som lett kan miste motivasjonen hvis de ikke får nok utfordringer i klasserommet. Les mer om elever med stort læringspotensial her.

Talentsenter bærekraft er landets sjette talentsenter i realfag. Talentsentrene finansieres av Utdanningsdirektoratet, og har siden 2019 vært en permanent nasjonal ordning. Et av formålene med talentsenterordningen er å styrke den tilpassede opplæringen i realfagene. Les mer om talentsenter i realfag her.

Hva går tilbudet ut på? 

Tilbudet ved talentsenteret er samlingsbasert og i skoletiden. For skoleåret 2022–2023 tilbyr vi en serie av seks samlinger som går over to dager. Samlingene vil foregå på Vitenparken Campus Ås. På samlingene vil vi jobbe med ulike temaer fra læreplanen innenfor realfag, teknologi og bærekraftig utvikling. Elevene som deltar vil få faglige utfordringer og muligheter til å jobbe praktisk med programmering, 3D-printing, design og innovasjon. Det er ingen vurderinger, prøver eller lekser ved talentsenteret.

All deltakelse ved talentsenteret er gratis. Reisekostnader blir dekket.
Deltakelse ved talentsenteret regnes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Elevene som tas opp ved talentsenteret skal dermed få gyldig fravær når de deltar på samlinger hos oss.

Hvem er det for?  

Tilbudet hos oss er for elever som i skoleåret 2022–2023 går i 8.–10. klasse og VG1 + VG2.
Elevene vil bli fordelt på grupper.

Slik søker du om plass 

Mer informasjon kommer snart. 

Spørsmål 

Har du spørsmål knyttet til talentsenteret eller søknadsprosessen, kontakt oss gjerne på: talentsenter@vitenparken.no

Trykk her for ofte stilte spørsmål om talentsenter.