fbpx Skip to content

Vitenparken

Informasjon til elever og foresatte

Hva kan elevene forvente på talentsenteret?

På samlingene jobber vi med temaer innen realfag, bærekraftig utvikling og teknologi. Elevene får blant annet prøve seg på programmering og 3D- og 2D-modellering, utforske bioteknologi og ulike organismer, og jobbe med design og innovasjon. Innholdet tar utgangspunkt i kompetansemål fra elevenes læreplaner. Det er ingen vurderinger, prøver eller lekser på talentsenteret.

I tillegg til faglige utfordringer tilbyr vi elevene en sosial arena der de får mulighet til å bli kjent med andre ungdommer med liknende interesser og knytte vennskap.

Praktisk informasjon

  • Det er seks todagerssamlinger gjennom skoleåret (tre på høsten og tre på våren), altså 12 samlingsdager i alt.
  • Samlingene er 9:00-15:00 på Vitenparken Campus Ås.
  • All deltakelse ved talentsenteret er gratis, eventuelle reisekostnader blir dekket.
  • Deltakelse ved talentsenteret regnes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Elevene som tas opp ved talentsenteret skal dermed få gyldig fravær når de deltar på samlinger hos oss.