fbpx Skip to content

Vitenparken

Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse

Talentsenter Bærekraft støttes av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse.

Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse gir støtte til prosjekter og organisasjoner med tiltak som støtter ungdom i Oslo og omegn, som befinner seg i faresonen for å “falle utenfor”. Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse støtter tiltak både i undervisningssektor, fritidstilbud og innovasjon.

Talentsentrene er like mye en sosial som en faglig mestringsarena. Med støtten fra Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse vil vi utvide tilbudet vårt til å nå flere elever, og vi vil kunne ha camper, fritidsaktiviteter og mer.