fbpx Skip to content

Vitenparken

Informasjon og ressurser for lærere

Lærerkurs
Talentsenteret ved Vitenparken tilbyr lærerkurs om elever med stort læringspotensial for skoler i regionen. Dette går ut på at vi reiser ut til skolene for å fortelle om talentsenterets faglige grunnlag og elever med stort læringspotensial. Vi vil snakke om både det å identifisere elever med stort læringspotensial, å kartlegge elevtypene som disse elevene gjerne faller inn under, og hvordan man kan tilpasse undervisningen til elevene.

Lærerkurs kan legges til skolens fellestid og kan vare 45-90 minutter, alt etter hva som passer best for skolen. Ta gjerne kontakt med talentsenter@vitenparken.no, så kan vi finne et tidspunkt som passer. Alternativt kan skolen benytte seg av dette skjemaet til å gi oss beskjed om mulige tidspunkt, og så vil vi ta kontakt ved første anledning. Lærerkurs koster ingenting.

Andre ressurser
Her har vi samlet noen ressurser om elever med stort læringspotensial, ulike karakteristikker og mulige tilpasninger:

Om kartlegging av og tilrettelegging for elever med stort læringspotensial