fbpx Skip to content

Vitenparken

Talentsenter: Slik søker du

Man må søke for å få plass på Talentsenter Bærekraft, og søknadsperioden for skoleåret 2023/2024 er 15. mars–30.mai. Søknader til talentsenteret har tre deler:

1. Søknad fra elev

Her skal søkeren selv svare på spørsmål og skrive litt om seg selv: Elevens skjema

2. Søknad fra foresatt 

Her skal søkerens foresatte svare på spørsmål om søkeren og skrive litt om hen: Foresattes skjema

3. Søknad fra lærer

Her skal søkerens lærer (kontaktlærer eller faglærer) svare på spørsmål om søkeren og skrive litt om hen: Lærers skjema

Alle de tre delene må være med for at søknaden skal vurderes. For å få plass ved talentsenteret må tillatelse for deltakelse godkjennes av lærer og skoleledelse.

Hvem kan søke?

  • Tilbudet er for elever fra 8. trinn til VG2. Siden man søker for neste skoleår, betyr det at elever fra 7. trinn til VG1 kan søke.
  • Samlingene holdes på Vitenparken Campus Ås, så søkere må bo slik at de kan komme seg dit.

 

Deltakelse på talentsenteret koster ikke noe, og reisekostnader dekkes ved behov.