fbpx Skip to content

Vitenparken

Talentsenter: Slik søker du

Man må søke for å få plass på Talentsenter Bærekraft, og søknadsperioden for skoleåret 2023/2024 er stengt.

Søknadsportalen for skoleåret 2024/2025 åpner 11. mars 2024. Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er fredag 26. april 2024. Søknadsporten stenger kl. 23.59

Kontakt: talentsenter@vitenparken.no

Søknader til talentsenteret har tre deler:

1. Søknad fra elev

Her skal søkeren selv svare på spørsmål og skrive litt om seg selv: Elevens skjema

2. Søknad fra foresatt 

Her skal søkerens foresatte svare på spørsmål om søkeren og skrive litt om hen: Foresattes skjema

3. Søknad fra lærer 

Her skal søkerens lærer (kontaktlærer eller faglærer) svare på spørsmål om søkeren og skrive litt om hen: Lærers skjema

Alle de tre delene må være med for at søknaden skal vurderes. For å få plass ved talentsenteret må tillatelse for deltakelse godkjennes av lærer og skoleledelse.

Søknader uten alle utfylte skjemaer vil ikke bli vurdert. Pass derfor på at elev, lærer og foreldre fyller ut hvert sitt respektive skjema! Vi har ikke mulighet til å purre på manglende skjemaer.

Hvem kan søke?

  • Tilbudet er for elever fra 7. trinn til VG2. Siden man søker for neste skoleår, betyr det at elever fra 6. trinn til VG1 kan søke.
  • Samlingene holdes på Vitenparken Campus Ås, så søkere må bo slik at de kan komme seg dit.

 

Deltakelse på talentsenteret koster ikke noe, og reisekostnader dekkes ved behov.