fbpx Skip to content

Vitenparken

Om oss

Vitenparken Campus Ås: Om Oss - I hjertet av Campus Ås, inne på universitetsområdet til NMBU ligger Vitenparken – et viten- og opplevelsessenter der teknologi, mat og forskning metter sultne mager og hoder. Vi har kafé, arrangementer, utstillinger, bryggeri, veksthus og kjøkkenhage. 

Vitenparken er et av Norges 13 vitensentre.

Vi er en ideell stiftelse. Vår formålsparagraf ble fornyet i 2023 og er som følger:

§ 1

  • Vitenparken Campus Ås er en allmennyttig stiftelse med samfunnsoppdrag å drive viten – og opplevelsessenter, samt øvrig kunnskapsformidling knyttet til mat, miljø og bærekraft.
  • Stiftelsen er en kunnskapsbasert organisasjon som skal formidle grunnlaget for bærekraftig omstilling og skal være bransjeledende når det gjelder kreativ forskningskommunikasjon og kunnskapsformidling. Vitenparken skal også drive forskning knyttet til stiftelsens formål.
  • Vitenparken skal legge til rette for å utvikle handlingskompetanse og fremtidstro på en inkluderende måte, i møte med samfunnets utfordringer.
  • Dette skal stiftelsen gjøre med faglig forankring i mål og kunnskapsproduksjon ved forskningsinstitusjonene på Campus Ås, og i deres lange historie.

Alle våre inntekter går ut igjen til å skape aktiviteter og kunnskapsopplevelser.  Vi hadde 118 000 gjester på besøk i 2023, hvorav ca 6000 var skoleelever som kom på besøk i skoletiden. I 2023 hadde vi i underkant av 30 mill. i omsetning og sysselsetter 33 årsverk. Vitenparken har en sammensatt finansiering. Omtrent 30% av våre inntekter kommer fra staten over statsbudsjettet. Dette er midler fra Kunnskapsdepartementet gjennom vitensenterordningen. Vi har også et årlig tilskudd til Talentsenter Bærekraft. Et tilbud du kan lese mer om her. Fordi vi jobber spesifikt med formidling knyttet til mat- og landbruksrelaterte tema har vi også et årlig tilskudd fra Landbruks – og matdepartementet. Ytterligere 30% av våre inntekter kommer fra vår egen drift. Her inngår kafédrift, konferansetjenester, arrangementer, billetter, butikksalg m.m.

Den resterende delen av Vitenparkens inntekter kommer fra en rekke små og store prosjekter. Disse finansieres av midler vi søker om hos en rekke offentlige og private ordninger, samt fra gode samarbeid med næringslivspartnere. En del av inntektene kommer fra kjøp av tjenester knyttet til formidling. Les mer om våre formidlingsprosjekter og oppdrag her.

Den offentlige støtten vi mottar over statsbudsjettet er derfor veldig viktig slik at vi kan ha en kontinuerlig drift og fast stab med høy kompetanse, men monner ikke for å drive med større utviklingsprosjekter til glede for et stort publikum.

På tampen av 2023 var vi heldige og fikk midler av Sparebankstiftelsen DNB til en større oppgradering av utstillingen vår. I 7 nye temaseksjoner vil vi skape spennende kunnskapsopplevelser knyttet til biomangfold. Arbeidstittel for utstillingen er Bevares!. Vi er godt i gang med arbeidet og publikum kan oppleve de første resultatene i begynnelsen av 2025.


Organisajon:

I 2023 hadde vi til sammen 121 ansatte. 38 faste ansatte og 83 ekstrahjelper og vitenverter.

Vitenparken har følgende avdelinger: Administasjon, drift, marked og kommunikasjon, formidling og biokunstavdeling.

Generell e-post addresse: booking@vitenparken.no.

Ledelse:

Solveig Arnesen, administrerende direktør: solveig@vitenparken.no

Aiyana Hudgins, pedagogisk leder: aiyana@vitenparken.no

Vemund Vindedal, økonomisjef: vemund@vitenparken.no

Eli Skatvedt, leder for Norwegian BioArt Arena-NOBA: eli@vitenparken.no

Willy-Jann Alegria-Johnsen, kjøkkensjef og Food and Beverage Manager: willy@vitenparken.no

Finn alle kontakt informasjon her: Kontakt

Hva vi gjør:

Vitenparken er en arena som synliggjør grønn verdiskapning, bidrar til å forløse grønn viten og kunnskap, skaper realfagsinteresse, og synliggjør forskning som er til nytte for samfunnet. Dette oppnår vi gjennom kreativ og nyskapende forskningskommunikasjon, kunst, kultur og kompetanse innen vitensenterdidaktikk. Finn hele prosjektoversikten her: Prosjekter

Skoletilbud

I Vitenparkens skoleavdeling tar vi imot elever fra 1. trinn til VG3, samt barnehagebarn. Våre skoletilbud dekker alt fra naturfag, genetikk og matproduksjon til bærekraft, koding og programmering. Kontakt oss på skole@vitenparken.no for mer informasjon. Les mer om tilbudet her: Skolebesøk Vi arrangerer også store arrangementer for skoleelever som Ungforsk og Jenter og Teknologi, i samarbeid med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), samt U-Eat med Ås og Frogn videregående skoler. Alle skoletilbud er gratis for videregående trinn.

Talentsenter bærekraft

Talentsenter bærekraft er en faglig og sosial møteplass for elever med stort læringspotensial og interesse for realfag. Her får elevene faglige utfordringer og lærer om realfag, teknologi og bærekraftig utvikling gjennom utforskning og fordypning i reelle problemstillinger. Tilbudet er for elever på ungdomsskolen og de to første årene av videregående. Tilbudet er gratis. Kontakt oss på talentsenter@vitenparken.no for mer informasjon. Les mer her:Talentsenter bærekraft

Skole- og kjøkkenhage VitenEnga

Vitenparkens skolehager er perfekte arenaer for bærekraftsundervisning i praksis. I skolehagen jobber vi med ulike prosjekter innen folkeforskning og urbant landbruk, og vi tilbyr skolebesøk og lærerkurs. Vi dyrker også grønnsaker som brukes på Andedammen kafé og restaurant. På vår nettside finner du ressurser for Vitenparkens skolehager, kurs for lærere, og undervisningsopplegg basert på skolehager eller mindre dyrkerelaterte prosjekter i klasserommet. Finn mer informasjon her: Skolehage.  Vitenparken har utviklet denne plattformen i samarbeid med Brønnerud skole, med støtte fra Ås kommune og Sparebankstiftelsen DNB. Bestill kurs eller skolebesøk via e-post til skole@vitenparken.no.

Makerspace-kvelder

Makerspace-kvelder er et gratis fritidstilbud for ungdom fra 12 år. Her får ungdom muligheten til å utvikle praktiske ferdigheter som 3D-printing, lodding, koding, brodering, laserkutting og vinylkutting. Viktigst av alt, de kan jobbe med egne prosjekter. Kveldene ledes av Vitenparkens pedagoger og er en del av Vitenparkens Talentsenter for bærekraft. Finn datoer og mer informasjon her:Vitenparkens makerspace

Fritidstilbud til barn og unge

Barn og unge kan delta i Vitenparkens fritidstilbud. Vi arrangerer vitenshelger en gang i måneden, hvor hvert arrangement har sitt eget tema knyttet til bærekraft og miljø. I tillegg tilbyr vi aktiviteter i skoleferiene, inkludert sommer-, høst-, vinter- og påskeferie. Hvert år arrangerer vi også Husdyra Våre, et gratis arrangement for barn i samarbeid med Ås Landbrukslag. Her kan barna møte dyr og lære om landbruk. I høstsemesteret samarbeider vi med Ås Kommune om SmakÅs Familiedag, også et gratis arrangement. Finn oversikten her: For barn og unge

Arrangementer og kurs for voksne

På våre arrangementer kan du oppleve alt fra seminarer og workshops til kurs, bokbad og biokunstutstillinger. Finn vårt program her:Arrangementer

Biokunst: Norwegian BioArt Arena – NOBA

Norwegian BioArt Arena (NOBA) er den første kunstavdelingen på Vitenparken og den første bioart-arenaen i Norge. BioArt kombinerer kunst og vitenskap, og mange kunstnere har vitenskapelig bakgrunn. NOBA fokuserer på temaer som miljø og sosiale utfordringer, og har tidligere stilt ut verk som HAV av Elin T. Sørensen og The Food Phreaks av Center for Genomic Gastronomy. NOBA arrangerer også workshops, kunstnerresidenser og det årlige BioArt-symposiet. Følg NOBA på sosiale medier eller finn programmet på NOBAs nettsiden.

Omvisninger

Velkommen til Norges vakreste universitetspark! Utforsk vårt campus og den naturskjønne parken gjennom våre guidede turer. Omvisningene fokuserer på parkens historie, arkitektur og landskap, ledet av erfarne guider. Vi tilbyr både private omvisninger for grupper og offentlige omvisninger om våren og sommeren. Bestill private omvisninger ved å sende en e-post til booking@vitenparken.no. Besøk vår nettside for mer informasjon: Omvisninger

Utstillinger

Vår utstilling Vitenverden vil være monteringsstengt fra 15. juli 2024 og gjenåpner 24. august 2024 med en ny BioArt-utstilling, “Jordsans” av den danske kunstneren Maria Viftrup.

Takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB, oppgraderes utstillingen vår med syv nye temaseksjoner om biomangfold, med arbeidstittelen “Bevares!”. Publikummet kan oppleve de første resultatene i begynnelsen av 2025. I tillegg arrangerer vi biokunstutstillinger og omvisninger. Alle utstillinger publiseres på vitenparken.no under arrangementer.

Andedammen kafé og restaurant

Vårt kjøkken tilbyr naturlig tilberedt mat med sesongbaserte ingredienser, og vi jobber aktivt med bærekraft. Menyen vår baseres på hva som kan høstes i vår egen kjøkkenhage, “VitenEnga”, og vi samarbeider med lokale gårder for råvarer. Kjøkkensjefen på Andedammen kafé og restaurant er Willy-Jann Alegria-Johnsen. Finn menyen her: Andedammen kafé og restaurant

Visjon og misjon

Vår visjon er å være et nasjonalt ledende viten- og opplevelsessenter som fremskynder det grønne skiftet og stimulerer utviklingen av bærekraftig grønn økonomi. Vår misjon er å være en attraktiv reiselivsdestinasjon som er best i landet på grønne kunnskapsopplevelser. Her kan publikum møte ny forskning og sammen oppleve og utforske grønn omstilling.

Vitenparkens styre

Styrets leder: Hilde Charlotte Solheim (oppnevnt av NMBU)

Styrets nestleder: Ragnar Våga Pedersen (oppnevnt av LMD)

Øvrige styremedlemmer:

Varamedlemmer

Årsrapport 2022

Trykk her for å lese Vitenparken sin Årsrapport for 2022.

Har du en idé? Ta kontakt med oss!

Ta kontakt dersom du ønsker å leie våre lokaler, eller har en idé til et arrangement vi kan lage sammen.

Adresse

Høgskoleveien 1, 1433 Ås