Bevares! – Vi bygger nye utstillinger på Vitenparken

Prosjektet er generøst støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
Vi er godt i gang med arbeidet og publikum kan oppleve de første resultatene i begynnelsen av 2025.

De siste årene har FNs naturpanel slått fast at vi ikke bare står i en klimakrise, men at vi også taper arter og arealer i et forrykende tempo i en parallell og sammenfiltret naturkrise.

I lys av dette har Vitenparken derfor valgt å flagge arbeidet med oppgraderingen av utstillingen vår under banneret Biomangfold. Ved å bruke biomangfold som fortellergrep vil vi fremstille utfordringene natur- og klimakrisen bringer med seg, samt vise til og utforske eksisterende og fremtidige løsninger på disse utfordringene på en levende og engasjerende måte.

På kryss og tvers
Vitenparken er stadig under utvikling og vi ser at vårt voksende publikum både ønsker og trenger et bredere tilbud. Vi har stor tro på at kunnskapsbasert og kreativt arbeid på tvers av fagfelt og generasjoner river ned etablerte skiller mellom natur og kultur, og på tvers av aldersgrupper. En tverrfaglig tilnærming til utviklingen av utstillingen er ikke derfor bare ønskelig, men viktig og nødvendig for vår evne til å formidle om- og danne følelse av eierskap til løsninger på- den pågående klimakrisen hos våre besøkende.

Åpen og ærlig
Vitenparkens mantra for formidling har siden oppstarten i 2013 vært “Åpen, ærlig, positiv, forskningsbasert og løsningsorientert”, noe vi står fast ved i oppgraderingen av våre formidlingsarenaer.
Vi mener det er behov for å radikalt rekonstruere måter vi jobber på, tenker om, og formidler tematikken bærekraft, artsmangfold, klimakrise og miljø. Vi trenger samtaler, diskusjoner, refleksjon og idéutvekslinger rundt hva vi tenker miljø er, hva bærekraft er og betyr for enhver. Det er i møtet mellom menneskers og andre livsformer levesett at opplevelser, læringsprosesser og aktiviteter vokser frem.

Ute og inne
Vår utstilling skiller seg fra andre sammenlignbare aktørers utstilling ved at den ikke bare består av innendørsutstilling, men også en 2400m2 kjøkkenhage, tilgang til NMBUs vakre park, klasserom, og våre digitale flater. Sammenknytning av alle disse utstillingsarealene og formidlingsarenaene til en helhet, gir oss en levende, dynamisk og innovativ flate å drive moderne vitenskapsformidling på som skaper engasjement.


Kunst som fortellergrep
Materialer og natur er ikke nødvendigvis rekvisitter som trenger “hjelp” av menneskelige krefter, de består isteden av egne krefter med tendenser og handlingsrom. I det tverrfaglige arbeidet med kunst og vitenskap ønsker vi å undersøke hvordan vi som mennesker responderer i møtet med materialene rundt oss og hvordan vi kontinuerlig påvirker og blir påvirket av levende vesener og levende steder. Her vil vår kunstfaglige avdeling NOBA stå sentralt.

7 temaseksjoner
Valget av biomangfold som ledestjerna gjennom utviklingen av den nye strategien for våre utstillinger er forankret i klima- og naturkrisen vi mennesker står midt oppi. Utstillingen vil bestå av syv temaseksjoner; Treet, Bordet, Havet, Dyret, Kroppen, Klima og Jord.

Prosjektgruppe:  
Elise Matilde Malik – prosjektansvarlig
Ole Andreas Nordhaug – pedagog og formidler
Rebekka Sæter – kunstner og formidler
Eli Skatvedt – leder for Norwegian BioArt Arena – NOBA
Herman Tandberg – Utstillingsdesigner / Oglenoor
Skjalg Molvær – Teknisk oppfinner / Inspire to Action

Kontakt:
Solveig Arnesen, Adm. direktør ved Vitenparken
solveig@vitenparken.no
Elise Matilde Malik, kommunikasjonsrådgiver
elise@vitneparken.no