fbpx Skip to content

Vitenparken

Bli sponsor og samarbeidspartner

Vitenparken utvikler et grønt opplevelse– og vitensenter i hjertet av Campus Ås. Senteret skal være et samlingssted for grønn næring og innovasjon, og en attraktiv destinasjon hvor opplevelser av fremtidens grønne løsninger skal være spennende for et bredt publikum.

Vi inviterer dere med dette, til samarbeid og videreutvikling av senteret!

Campus Ås

Forskningsmiljøet på Ås er den nye bioøkonomiens spydspiss. I etableringen av en grønn vitenpark vil vi høste av et universitetsmiljø i sterk vekst og sammenfallende, store, regionale  infrastruktursatsninger. Den grønne vitenparkens rolle i forhold til campus skal være som  næringslivets møtested og kontaktflate mot forskningsmiljøet på Campus Ås, og tilrettelegge for mer samhandling mellom næringsliv, videregående skoler og fagmiljøet. Det skal også  være en katalysator for økt grønn innovasjon og næringsutvikling og inspirere unge, talenter  som skal utvikle og arbeide i Norges grønne næringsliv basert på jordbruk, skogbruk og en  rekke nye grønne næringer.

Kunnskapsopplevelser for publikum og næringsliv

I norsk sammenheng er det unikt å plassere et slikt senter på et universitetsområde. Denne  lokaliseringen gir stort potensiale for synergieffekter. Å være tett på kunnskapskilden gir  Vitenparken en unik mulighet til å levere ferske kunnskapsopplevelser basert på fremragende forskning. Ny kunnskap utvikles kontinuerlig og vi kan oversette den til  spennende og nyttige kunnskapsopplevelser for både næringsliv og publikum.

Universitetsparken er unik og har stort utviklingspotensiale som attraksjon i seg selv og som  formidlingsarena for et grønt opplevelsessenter. Vitenparken skal fremstå som et helhetlig  og attraktivt reiselivsprodukt hvor grønne kunnskapsopplevelser, den vakre  universitetsparken og god matservering utgjør en spennende destinasjon.

Les mer om våre sponsorer og samarbeidspartnere her.

Vil du bli sponsor eller samarbeidspartner?

Kontaktperson

Solveig Arnesen
Administrerende direktør
solveig@vitenparken.no