Plantearv

Vitenparken lanserer sommeren 2020 digitale læringsressurser om biologisk mangfold i jordbruket og plantearv. Læringsmidlene utvikles i samarbeid med Norsk Bruksgenbank og er ment for videregående trinn. Her vil du kunne lære mer om blant annet genressurser, klimatilpasning i planteproduksjon, bruksgenbanker og frøproduksjon. Nettsidene er en del av prosjektet Ny giv for norsk plantearv, støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Norsk Bruksgenbank.

Har du spørsmål angående disse nettsidene? Send en e-post til elise@vitenparken.no.