Sortsutvikling

Genetisk variasjon gir muligheter for fremtiden. Det er ikke nødvendigvis de egenskapene som det avles for i dag som er ønskelig i morgen. Dyrkingsforhold og klima forandrer seg og vi har derfor behov for en stor variasjon av gener som gir oss mulighet til å utvikle raser og sorter som er robuste under nye forhold. Det kan også være ønskelig å avle frem sorter som for eksempel gir bedre ernæringsmessig sammensetning, resistens mot plantesykdommer eller som egner seg for produktutvikling. Derfor er det viktig å ta vare på et mangfold av sorter, på den måten tar vi også vare på et mangfold av gener og egenskaper (kilde: NIBIO og NORSØK).