Utvikling av bygg

Bygg er den mest dyrkede kornarten i Norge, og har vært det i alle år. Bygg blir dyrket på ca. 1,15 millioner dekar, ca. 45 % av kornarealet. Nesten alt brukes til kraftfôrproduksjon.

Linjeutvalg

Gjennom det vi kaller linjeutvalg finner vi de linjene som har de ønskede egenskapene. Foredlerne velger ut sorter/linjer med ønskede egenskaper, og deretter krysses disse for å skape variasjon. I forsøk observeres og måles de agronomiske egenskapene og avlingene. I laboratoriene undersøkes kornkvaliteten. Sortene/linjene må også testes på ulike gårder i Norge, for å se hvordan de klarer seg i forskjellig klima og i ulik jord.

Viktige egenskaper

Egenskapene planteforedlere ser etter når de skal lage en ny byggsort til fôr:

  • Høy avling
  • God stråstyrke og stråkvalitet
  • Resistens mot soppsykdommer
  • Tidlighet