Utvikling av grønnsakssorter

Genetisk variasjon hos nytteplantene er grunnlaget for planteforedling og sortsmangfold og grunnlaget for vår jordbruksbaserte sivilisasjon.

Hodekålen Mikeli. Foto: solhatt.no.

Norske kulturarvsorter

I flere århundre har det blitt avlet frø av grønnsaker i Norge. Men i dag finnes det ingen sortsutvikling og nærmest ingen frøavl i Norge. Avviklingen av Frøsenteret på Hellerud tidlig på 2000-tallet betydde i praksis slutten på sortsutvikling innen grønnsaker. Bortsett fra såvare av nepe og kålrot finnes det nesten ikke norskprodusert såvare av grønnsaker på markedet i dag. Mesteparten av grønnsaksfrøene, også det som pakkes til hobbymarkedet, kommer fra utlandet.

Frøavl av grønnsaker

I den nordiske genbanken NordGen bevares det ca. 250 sorter av grønnsaker og urter som stammer fra Norge. Men disse sortene er kun tilgjengelig i begrensede mengder. Solhatt økologisk hagebruk startet med frøavl av grønnsaker i 2012, og satser blant annet på eldre norske sorter av grønnsaker som ikke har vært tilgjengelig på mange år.