Korn

Kornet regnes som verdens viktigste matplante. Korn brukes også som fôr til dyr. De ulike kornslaga har forskjellige krav til vekstforhold, og de har ulike bruksområder. Andre kornsorter enn de vi bruker i dag har også andre bruksegenskaper. Bakeegenskaper, næringsinnhold og smak kan variere og gi et økt mangfold av produkter. (Foto: spesialkorn.no).