Enkorn

Enkorn er selve urkornet, selv om både emmer og spelt også regnes som urkorn. Enkorn var det første kornet vi satte i gang med å dyrke som bofaste for over 10.000 år siden.

Enkorn er proteinrikt og det er lettløselige systemproteiner (albuminer og globuliner) som dominerer. Enkorn har lav andel reserveproteiner (glutenin og gliadin) eller glutenproteiner som kun løses i alkohol og lut. Mengden av disse proteinene avgjør melets bakeegenskaper så det å bake med rent enkorn er en krevende øvelse. Imidlertid kan man tilsette enkorn mel eller hele korn til brøddeigen, noe som gjør brødet ekstra spennende, næringsrikt og smakfullt.

Kilder

Økologisk spesialkorn https://spesialkorn.no/kornarter-sorter/