Undervisningsopplegg

ET ENGASJERENDE UNDERVISNINGSOPPLEGG

Plantearv er et undervisningsopplegg om hvordan norske grønnsaks- og kornsorter kan bidra med smak, klimatilpasning og genetisk mangfold i ei framtid hvor både naturen og samfunnet er i endring. Det er et engasjerende undervisningsopplegg som starter med et forarbeid på ca. 15-20 minutter i form av en digital, grafisk novelle. Deretter skal elevene gjennom en undervisningsløype, hvor elevene lærer om aspekter ved sortsmangfold gjennom ulike framtidsscenarier. Her må elevene ta noen valg og det er ulike aktiviteter og oppgaver de må løse underveis. Løypa tar ca. 90 minutter, og krever tilgang til mobiltelefon eller nettbrett med internettilgang.

Det følger også med en undervisningsfilm og forslag til etterarbeid. 

SMITTEVERNHENSYN

Vitenparken følger smittevernregler og prosedyrer godkjent av kommuneoverlegen i Ås. Vi kan ta imot grupper på inntil 16 elever. Dersom dere er fler, kan dere komme over flere dager. Klasser som likevel ikke har anledning til å besøke Vitenparken på grunn av smittevernhensyn, vil kunne få tilsendt “Plantearvkassa”. Den inneholder alt nødvendig utstyr og dere kan dermed gjennomføre (en enklere versjon) av opplegget på deres skole.

BIDRAGSYTERE

Undervisningsopplegget er utviklet av Vitenparken  i samarbeid med Norsk BruksgenbankProsjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. 

Kontakt kirsten@vitenparken.no ved spørsmål.