Etterarbeid: Undervisningsfilm og oppgaver

Alle mennesker spiser mat. Dagens matplanter er dyrket fram gjennom tusenvis av år, foredlet og valgt ut for å få planter som gir mye og velsmakende mat. Sånn utviklet vi planter som ser annerledes ut enn sine ville forfedre. Vi dyrket fram mange ulike sorter, med sine unike egenskaper. 

Se filmen “Dyrk mangfold”.

Ulike matplanter med ulike egenskaper

Noen matplanter ble dyrket fordi de tålte frost eller sjelden ble spist opp av skadedyr. Noen ble dyrket fordi de var ekstra gode å spise. Noen ble kanskje dyrket bare fordi de så annerledes ut. Slik endte vi opp med en stor verktøykasse, med mange ulike sorter og genkombinasjoner som hadde sine ulike fordeler og ulemper.  

Målet med filmen er at elevene skal

 1. repetere begreper innen plantearv, genressurser og matproduksjon
 2. se det større bildet som matproduksjon er en del av
 3. sette i gang tankevirksomhet og diskusjonspunkter 

Viktige begreper

Noen av begrepene som elevene skal repetere gjennom å se undervisningsfilmen er

 • Gener, planteforedling, sortsutvikling 
 • Genbank og bruksgenbank
 • Genetisk mangfold, sortsmangfold og artsmangfold 
 • Jordorganismer
 • Klimatilpasning 
 • Matsikkerhet og beredskap
 • Nytteinsekter og skadeinsekter 
 • Sykdomsresistens 
 • Ville slektninger 
 • Pollinatorer 

Kompetansemål

Her kan du lese mer om kompetansemålene som undervisningsfilmen baserer seg på.

Etterarbeid

Etter at dere har sett filmen, kan dere jobbe videre med å fordype dere i temaet. Her finner du et etterarbeid som samler trådene og lar dere diskutere temaet i klassen. Det egner seg også som oppstart til et større prosjekt. Last ned oppgave og støttestruktur under.

Etterarbeid – punkter til diskusjon

Etterarbeid – Støttestruktur

Videre har vi laget fire ulike forslag til etterarbeid: