Forarbeid: Grafisk novelle

Den unge forskningsassistenten Katja har reist til en gård i Innlandet for å hjelpe bonden Jonas med å dyrke korn og grønnsaker av nordiske genressurser, da en frøbåren virussykdom har satt stopper for all frøhandel i Europa.

Gå til Fremtidsfrø – en grafisk novelle.

Novellen Fremtidsfrø

Underveis i oppholdet dukker det opp flere utfordringer. I novellen må Katja finne ut hvilke grønnsaks- og kornsorter fra norsk plantearv som har de kvalitetene bonden trenger. Katja må også vurdere hvordan vi kan forhindre tap av biologiske mangfold i landbruket. I tillegg erfarer Katja hvilke tilpasninger bonden kan gjøre for å sikre avling under konsekvenser av klimaendringer, som ekstrem tørke og styrtregn. Kanskje er fremtidens frø basert på fortidens genressurser?

Forarbeid til elevene

Gå til novellen Fremtidsfrø. Les gjennom hele novellen og husk å skru på lyden. Gjennom novellen vil du se noen faktabokser. Noter deg begrepene i faktaboksene. Hvilke begreper fant du og hvor mange?

Når du har lest gjennom hele novellen besøker du våre nettsider om plantearv og finner 3 nye begreper som du mener burde vært med i novellen. Forklar hvorfor dine valgte begreper burde vært inkludert i fortellingen om Katja på forsøksgården.

Kompetansemål

Les mer om kompetansemålene i undervisningsopplegget.

Novellen er utviklet av Vitenparken Campus Ås i samarbeid med Norsk Bruksgenbank, Inspire 2 Action og illustratør Elise Syvertsen.